Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Meervoudig verantwoorden: over kosten en baten

1 oktober 2018

Meervoudig verantwoorden: over kosten en baten

1 oktober 2018

Woensdagmiddag 26 september verzamelden zich bijna 100 belangstellenden van bibliotheken uit heel Nederland om kennis te nemen van de resultaten van het programma Meervoudig verantwoorden. Het programma van KB en VOB was er op gericht bibliotheken beter toe te rusten voor hun onderhandelingen met gemeenten. Bibliotheken moeten daarvoor kunnen beschikken over effectmeting (wat hebben mijn activiteiten opgebracht) en kostprijsberekening (wat hebben mijn activiteiten gekost).
Tijdens de middag werd een toelichting gegeven op een bruikbare methode voor kostentoedeling. Hierover hield Marcel Ribbers een presentatie. Vanuit BiSC leverde hij een belangrijke bijdrage aan het programma. Voor effectmeting waren er presentaties over proefprojecten van Angstel, Vecht en Venen (Saskia Wilmes), Het Groene Hart (Jantine Jansen) en Cultura uit Ede. Edwin van der Zalm gaf een toelichting op de methode voor lokale effectmeting voor bibliotheken.
BiSC blijft een rol spelen bij het vervolg op effectmeting door het verder ontwikkelen van hulpmiddelen en training en het aanbieden van een deskundige trainer.
 
Terug naar de nieuwsbrief