Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Migratie Limburgse bibliotheken naar hostedWise Midden-Zuid verplaatst naar 25 en 26 januari 2020.
Provincie Utrecht over naar interprovinciaal bibliotheeksysteem Midden-Zuid

Geplaatst: 30 oktober 2019

Migratie Limburgse bibliotheken naar hostedWise Midden-Zuid verplaatst naar 25 en 26 januari 2020.
Provincie Utrecht over naar interprovinciaal bibliotheeksysteem Midden-Zuid

Geplaatst: 30 oktober 2019

Vanuit BiSC en Cubiss wordt gewerkt aan de realisatie van het hostedWise-platform Midden-Zuid. Hiermee worden de hostedWise systemen van Utrecht, Limburg en Brabant gebundeld tot één interprovinciaal bibliotheeksysteem HostedWise. Afgelopen weekend zijn de Utrechtse bibliotheken succesvol gemigreerd naar het nieuwe platform.
De migratie startte op zaterdag 26 oktober om 17.30 uur en duurde tot zondagavond 27 oktober.
Maandagochtend zijn nog verschillende functionele controles uitgevoerd en is het nieuwe Midden-Zuid systeem volgens planning om 12.00 uur weer beschikbaar gekomen voor de bibliotheken en hun klanten.
Waarom?
Reden voor de samenwerking tussen de drie provincies is dat Wise zeer veel functionaliteit bevat en veel expertise vraagt. Het is  wenselijk om deze kennis te bundelen. Daarnaast kent hostedWise een staffelstructuur in de licentiekosten, die voordeliger uitpakt bij meer  gebruikers of een groter werkgebied. Tenslotte wordt ook het onderhoud efficiënter omdat we bijvoorbeeld in plaats van drie maar één catalogus hoeven te onderhouden.
Verplaatst
De datum voor de migratie in Limburg is verplaatst van 7 en 8 december naar 25 en 26 januari. Voor de operationele dienstverlening heeft dit voor de bibliotheken geen impact. En wat betreft tariefstelling verschuiven we niet: de tarieven zoals eerder afgegeven voor het systeem Midden-Zuid gaan in op 1 januari 2020 als ware er al één interprovinciaal systeem.
 
Terug naar de nieuwsbrief