Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Migratie van eigen servers naar die van OCLC
Van bicatWise naar hosted bicatWise.

Geplaatst: 30 april 2018

Migratie van eigen servers naar die van OCLC
Van bicatWise naar hosted bicatWise.

Geplaatst: 30 april 2018

Op dit moment draait bicatWise in de bibliotheken binnen de provincie Utrecht op servers die eigendom zijn en beheerd worden door BiSC. BiSC verzorgt de aanschaf en het onderhoud van de hardware, het installeren en upgraden van systeemsoftware, testen en installeren van patches en het maken en beheren van back-ups. Nu de hardware aan vervanging toe is, hebben we na gezamenlijk overleg besloten om niet meer zelf te investeren, maar om de hosting van Bicat onder te brengen bij het rekencentrum van OCLC in Amsterdam. Daarmee wordt deze hosting door BiSC als dienst ingekocht. Hiermee wordt geprofiteerd van de schaalvoordelen van het rekencentrum van OCLC. BiSC kan zich daarmee geheel richten op het functioneel beheer van de applicatie ten behoeve van de individuele bibliotheken.
Binnenkort worden de Bibliotheekdirecties nader geïnformeerd over de planning en het stappenplan voor deze migratie. Jaap Bulle is binnen BiSC het aanspreekpunt.
 
Terug naar de nieuwsbrief