Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Multimediale Didactiek – Training

Geplaatst: 11 mei 2022

Multimediale Didactiek – Training

Geplaatst: 11 mei 2022

Half maart 2020 sloten de scholen in Nederland hun deuren, in de strijd tegen het coronavirus. Afstandsonderwijs werd het nieuwe normaal. Dat ging in veel gevallen best goed. De focus lag vaak vooral op het gebruik van online tools, maar online lesgeven vraagt ook om andere didactische vaardigheden. Hoe adviseer je scholen over verstandig gebruik van tools en digitale vaardigheden? En welke nieuwe manieren zijn er om activiteiten online vorm te geven?

Speciaal voor lees(media)consulenten po van Utrechtse bibliotheken biedt Cubiss:

Training Multimediale Didactiek

Een online tool maakt nog geen goede les
Didactiek is bij afstandsonderwijs nog belangrijker dan in contactonderwijs. Er zijn veel online tools die helpen om online onderwijs te organiseren. Ze bieden allerlei nieuwe mogelijkheden. Maar je moet ze wel op een didactisch verantwoorde manier inzetten. Want met alleen een leuke tool heb je nog geen goede les.

Voor wie?
De training is bedoeld voor lees(media)consulenten po van de Utrechtse bibliotheken.

Doel training
Je leert onder meer gefundeerde keuzes te maken ten aanzien van type leeractiviteiten, de didactische strategie en de inrichting van de online leeromgeving.

Programma
In een serie van 4 werksessies gaan we samen met een expert in op de volgende thema’s:

  • Pedagogisch-didactisch handelen en leergedrag van leerlingen;
  • Digitale didactiek en online lesgeven;
  • Productontwikkeling nieuwe stijl;
  • Digitale tools en digitaal arrangeren;
  • Communiceren, motiveren en samenwerken;
  • Kennisoverdracht, kennisconstructie en coachen.

Afhankelijk van achtergrond en ervaring geldt per sessie 2 uur voorbereidings- en verwerkingstijd.

Kosten
De kosten van de training zijn normaal gesproken € 700,- per deelnemer. BiSC kan een deel van de kosten vanuit het werkplan vergoeden en daarmee de training voor € 250,- per deelnemer aanbieden.

Data

  • Sessie 1: 23 september 10-12.30 uur (fysiek bij voorkeur)
  • Sessie 2: 14 oktober 9.30-11.30 uur (online)
  • Sessie 3: 2 november 14-16 uur (online)
  • Sessie 4: 30 november 9.30-11.30 uur (online)

Deelnemers
Maximaal 12 deelnemers.

Aanmelden
Klik hier om je aan te melden. Uiterste aanmelddatum is 10 september.