Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Naar één landelijk bibliotheeksysteem
Bibliotheken reageren massaal op draagvlakpeiling door KB

Geplaatst: 31 oktober 2017

Naar één landelijk bibliotheeksysteem
Bibliotheken reageren massaal op draagvlakpeiling door KB

Geplaatst: 31 oktober 2017

De Koninklijke Bibliotheek heeft meters gemaakt met haar draagvlakpeiling voor een landelijk bibliotheeksysteem. Inmiddels hebben alle 150 openbare bibliotheekorganisaties van Nederland gereageerd. De sluitingsdatum was maandag 16 oktober 2017.
Uit het veld valt op te maken dat men deze marktconsultatie door de KB uiterst serieus heeft opgevat. Over het algemeen zijn de reacties door de bibliotheken uitvoerig gemotiveerd. De verwachting is dat de KB sommige partijen nog om een nadere toelichting gaat vragen, zodat de respons op een juiste manier kan worden geïnterpreteerd.
Utrecht
Namens de Utrechtse bibliotheekorganisaties heeft BiSC laten weten in beginsel positief te staan tegenover dit landelijke initiatief. Aan uiteindelijke deelname worden echter wel enkele strategische voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden gaan onder meer over governance, financiering en over de noodzakelijke voorbereidingen die plaats moeten vinden met een duidelijk mandaat van beoogde deelnemers. De verwachting is dat de resultaten van de draagvlakpeiling in november openbaar gemaakt kunnen worden.
Voor een nadere toelichting op het standpunt van de Utrechtse bibliotheken belt u met Peter van Eijk.