Vanaf 1 januari 2017 heeft BiSC haar ICT-dienstverlening op een andere manier ingericht. Door de wijze van aanbieden aan te passen, kunnen wij onze dienstverlening beter afstemmen op de wensen van de bibliotheken.

Tot en met 2016 leverde de afdeling ICT aan elke bibliotheek dienstverlening op een zelfde serviceniveau. Voor de ene bibliotheek was dit serviceniveau te kostbaar, terwijl juist een andere bibliotheek meer maatwerk verwachtte, waaraan we binnen de bestaande niveaus niet konden voldoen. Om die reden hebben we besloten onze dienstverlening aan te passen. Vanaf 1 januari leveren we per bibliotheekvestiging een service op maat. Voor kleine vestigingen/uitleenpunten hebben hanteren we serviceniveau small. Voor een middelgrote vestiging bieden we serviceniveau medium aan en voor grote vestigingen niveau large, waarbij we onder meer ook ondersteuning op de zondag bieden.

Verschillende niveaus
De niveaus verschillen niet alleen in de aard van de dienstverlening. Ook in de manier waarop je calls mag melden, wanneer je calls mag melden en de aantallen calls die gedaan mogen worden binnen het afgesproken level zitten verschillen tussen de niveaus.

Strippenkaart
Uiteraard nemen we alle meldingen die worden gedaan in behandeling. Alles kan en mag gemeld worden, alleen in het ene geval zullen er eerder kosten aan verbonden zijn dan in het andere geval. Locatiebezoek is bijvoorbeeld in het ene serviceniveau wel inbegrepen, maar wordt in serviceniveau small wel doorberekend. Om te voorkomen dat elk half uur gefactureerd moet worden, nemen de bibliotheken hiervoor een strippenkaart af. Ook functionele calls, waarmee meer tijd gemoeid is dan een half uur worden van deze strippenkaart afgeschreven.

Maatwerk
De levels die we aanbieden aan vestigingen, kennen we ook voor gebruikers. Deze zijn afgesproken op regiobibliotheekniveau, omdat medewerkers dikwijls op diverse plaatsen werken. Alle overige werkzaamheden worden gezien als maatwerk waarvoor BiSC een offerte zal uitbrengen. De nieuwe dienstverlening heeft als voordeel dat bibliotheken, die weinig maatwerk afnemen en ook volgens een eenvoudig geharmoniseerd tarieven- en leenvoorwaardenstelsel werken, de kosten beperkt kunnen houden. Meer maatwerk en aanvullende modules en tarieven en leenvoorwaarden kosten immers meer. Dit maakt dat de kosten goed tegen de baten afgewogen kunnen worden. BiSC ziet 2017 als een overgangsjaar waarin goed gekeken zal worden of deze werkwijze voldoende passend is.

Vragen
Heeft u vragen over onze nieuwe ICT-dienstverlening? Neem dan contact op met Anneke Westland,  Manager bedrijfsvoering, a.westland@biscutrecht.nl.