Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Nieuwe klantdoelgroepen speerpunt in meerjarenprogramma

Geplaatst: 31 augustus 2017

Nieuwe klantdoelgroepen speerpunt in meerjarenprogramma

Geplaatst: 31 augustus 2017

In de afgelopen maanden heeft BiSC, in nauw overleg met de provinciale Utrechtse bibliotheken, hard gewerkt aan de ontwikkeling van het meerjaren- innovatieprogramma. Het programma beschrijft op welke manier BiSC de bibliotheken de komende drie jaar ondersteunt in de vernieuwing naar een educatief-maatschappelijke bibliotheek. Het plan bouwt voort op de Cultuurnota ‘Alles is nu’ en de Bibliotheekvisie, die de provincie eerder dit jaar opleverde. Het meerjarenprogramma dienen we uiterlijk 1 november in bij de provincie.
Inmiddels is er een aantal momenten geweest waarop we met de bibliotheken uit ons provinciale netwerk van gedachten wisselden over de inhoud van het programma. Uit de gesprekken die we tot nu toe voerden, bleek dat bij bibliotheken met name vraag is naar vernieuwing op het gebied van klantrelatiemanagement (CRM) en onderzoek naar klantdoelgroepen. Ook community management en verdere kostenreductie binnen het bestaande uitleen-/logistieke systeem staan op de wenslijst van de bibliotheken. Verder vragen ze ons te richten op enkele grote projecten en kennisdeling tussen Bibliotheken te blijven faciliteren.
Drie jaar
De komende maanden werken we de suggesties en plannen verder uitwerken. Daarna zal het concept plan worden besproken het Provinciaal Directie Overleg, onze Raad van Toezicht en de provincie. Tot vorig jaar diende BiSC jaarlijks een werkplan in bij de provincie. Het is voor het eerst dat BiSC een meerjarenprogramma indient, waarin we de lijn voor de komende drie jaren beschrijven.
Vragen en suggesties
Mocht u nog vragen of suggesties hebben, dan kunt u contact opnemen met programmamanager innovatie Ronald Huizer, r.huizer@biscutrecht.nl.
Fotobijschrift: Het meerjarenprogramma was een van de onderwerpen die op de agenda stond tijdens het provinciaal directie overleg (PDO) in mei.