Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Nieuwe zoekinterface en aansluiting op de NBC+

Geplaatst: 5 mei 2017

Nieuwe zoekinterface en aansluiting op de NBC+

Geplaatst: 5 mei 2017

Op 18 april 2017 is BiSC gestart met een project in samenwerking met de acht regiobibliotheken om de huidige zoekinterface, de Aquabrowser, te vervangen voor een moderne variant. Een van de belangrijkste eisen die we aan het nieuwe systeem stelden, is dat het systeem zoveel mogelijk aansluit op de werkwijze, zoals we die op dit moment voor de zoekinterface hanteren. Belangrijk hierin was bijvoorbeeld dat de stappen die een eindgebruiker moet nemen om te kunnen zoeken, vinden en reserveren aansluit bij de wijze waarop dat nu binnen de Aquabrowser gebeurt.
Uit ons onderzoek is gebleken dat WiseCat+ van leverancier HKA het best past bij onze wensen. Dit product biedt verder de mogelijkheid om aan te sluiten op de NBC+. Omdat HKA ook de leverancier is van ons provinciale bibliotheek informatiesysteem, BicatWise, kunnen we optimaal gebruik maken van de combinatie van deze twee systemen.
Project
In dit project werken we met een projectgroep en een klankbordgroep.
De projectgroep wordt gevormd door:
o Opdrachtgever: Anneke Westland
o Projectleider: Leanne van Vuuren
o Functioneel beheer: Annemarie de Bruijn
o Catalogusbeheer: Marie-Bernadette Meulenbroek
De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Regiobibliotheken:
o Veenendaal: Anneke Driessen
o Lek & IJssel: Erik van den Berg
o Het Groene Hart: Jantine Jansen
o Angstel, Vecht & Venen: Rian van Mastwijk
o IDEA: Tonja Groen
o Z-O-U-T: Marijke de Vos
o Eemland: Janneke Knol
o Utrecht: Hanneke van Duin
Globale planning
Mei – Inrichten testomgeving door BiSC.
Juni & Juli – Klankbordgroep bekijkt, test en evalueert met medewerkers en bibliotheekleden.
Augustus – Definitieve inrichting klaarmaken.
September – In deze maand gaan we LIVE.
Oktober – Nazorgfase voor laatste wijzigingen
November – Afsluiting van het project, hierna is het in beheer bij BiSC.
Vragen
In de klankbordgroep is afgesproken dat de leden van deze groep hun eigen collega’s op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen. Ook zijn zij aanspreekpunt in de eigen organisatie voor meer specifieke vragen. Leanne van Vuuren is de projectleider bij BiSC. Met algemene vragen over het project kunt u bij haar en de projectgroep terecht via het mailadres zoekinterface@biscutrecht.nl.