Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Onderzoek naar payless abonnement

Geplaatst: 14 april 2015

Onderzoek naar payless abonnement

Geplaatst: 14 april 2015

Bij vijf bibliotheken in de provincie Utrecht leeft de nadrukkelijke wens om tot een nieuwe abonnementsvorm te komen, waarbij additionele betalingen naast het abonnement niet meer nodig zijn (boetes etc.). Sommige bibliotheken in Nederland werken al met deze payless abonnementsvorm (o.a. Rivierenland en BiblioPlus) en de eerste ervaringen lijken positief. Maar om alle implicaties van de eventuele invoering van deze abonnementsvorm in Utrecht goed in beeld te brengen is nader onderzoek nodig, met name op financieel gebied.
Onderzoek als basis voor gewogen besluit
Dit onderzoek levert een advies op, op basis waarvan bibliotheken tot een afgewogen en gefundeerd besluit kunnen komen ten aanzien van invoering van een payless abonnementsvorm. De belangrijkste graadmeters in het onderzoek zijn in hoeverre een payless abonnement leidt tot kostenbesparing, ontlasting van de frontoffice en verhoging van de klanttevredenheid.
Projectleider Guido Jansen (BiSC) organiseert als eerste stap in het onderzoek een werkbezoek voor bibliotheken aan Rivierenland of BiblioPlus, om uit de eerste hand te horen hoe de invoering daar is verlopen en wat de ervaringen tot nu toe zijn.
Advies in samenwerking met bibliotheken
Aansluitend volgt een inventarisatiesessie met geïnteresseerde Utrechtse bibliotheken om te bepalen wat de verschillende wensen en randvoorwaarden zijn. Het is de bedoeling om nog voor de zomer een globale kosten/baten analyse te maken, om een initieel beeld te krijgen van de financiële effecten van de invoering van een payless abonnement. Daarnaast moet duidelijk zijn hoe de invoering van een payless abonnement zich verhoudt tot de landelijke standaard in het kader van de Nationale Pas.
Kort na de zomer vindt een tweede gespreksronde met de bibliotheken plaats, om de financiële analyse door te spreken en eventuele vervolgvragen te bepalen. Het definitieve advies volgt dan in oktober. Dit maakt een eventuele invoering van een payless abonnement per 1 januari 2016 mogelijk.
Voor meer informatie over de ontwikkelingen rondom payless, dan kunt u contact opnemen met Stefan de Bruin: s.de.bruin@biscutrecht.nl