Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Ontwikkeling webshop programma-aanbod Digilab

31 mei 2016

Ontwikkeling webshop programma-aanbod Digilab

31 mei 2016

Een webportaal waar bibliotheken onderling hun programma-activiteiten rond digitale vaardigheden kunnen uitwisselen.
Dat is een van de doelen die we willen bereiken met het project Digilab- vaardigheden 21e eeuw. Op 26 mei praatten we hierover door tijdens de tweede projectbijeenkomst rond dit thema. Door projecten en formats te delen én uit te wisselen, kunnen bibliotheken hun programma-aanbod rond digitale vaardigheden uitbreiden en zo meer doelgroepen bereiken.
De digitalisering van de maatschappij zorgt ervoor dat technologie in de toekomst een steeds grotere rol zal spelen. Om uiteenlopende doelgroepen daarop toe te rusten, bieden bibliotheken steeds vaker programma-activiteiten rond digitale vaardigheden aan. In de praktijk blijkt dat een aantal bibliotheken al goed aan de weg timmert, maar dat het programma-aanbod vaak nog niet voor alle verschillende doelgroepen beschikbaar is. Bovendien wordt het wiel nog vaak op meerdere plekken uitgevonden, omdat er nog geen sprake is van onderlinge uitwisseling van het programma-aanbod. Door de verschillende activiteiten te delen en uit te wisselen, krijgen bibliotheken toegang tot meer programma’s en kunnen ze – tegen lagere kosten- meer verschillende doelgroepen kennis maken met nieuwe digitale technieken.
Webportaal
Door de verschillende programma’s aan te bieden op één webportaal, hebben bibliotheken laagdrempelig toegang tot het aanbod. Op de website worden alle programma -activiteiten getoond, die ontwikkeld zijn door de bibliotheken voor de verschillende doelgroepen (bibliotheek, onderwijs, BSO, etc.). De webshop is een digitaal portfolio waar alle programma-activiteiten online inzichtelijk en eenvoudige vindbaar zijn door zoekfilters. Het idee is dat programma-activiteiten in een winkelmandje gelegd kunnen worden. Daarna volgt contact met de bibliotheek die het programma heeft ontwikkeld. Het is uiteindelijk de ambitie om een webshop neer te zetten die voor alle bibliotheken in het land toegankelijk is en waar vraag en aanbod samen komen.
Mini-workshop
Reda van der Putten (specialist digivaardigheid bij Bibliotheek Eemland) en Sia van Keijsteren (strategisch adviseur ICT, BiSC) zijn de projectleiders voor het deelproject rond het ontwikkelen van de webshop. Zij geven de webshop, in samenwerking met deelnemende bibliotheken, verder vorm. Op 26 mei stond daarvoor een mini-workshop op de agenda. Op creatieve wijze inventariseerden we met de deelnemers van de bibliotheken de ideeën en zoomden we in op het gewenste programma van eisen en de uitgangspunten voor de webshop.
Meer weten?
Voor meer informatie over deze nieuwe website kunt u terecht bij Sia van Keijsteren, strategisch adviseur ICT, s.van.keijsteren@biscutrecht.nl. Andere vragen over het project Digilab, vaardigheden 21e eeuw, kunt u stellen aan Ronald Huizer, programmamanager Innovatie bij BiSC, r.huizer@biscutrecht.nl.