Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Peiling interesse Landelijk Bibliotheeksysteem

Geplaatst: 14 juli 2017

Peiling interesse Landelijk Bibliotheeksysteem

Geplaatst: 14 juli 2017

De Koninklijke Bibliotheek (KB) bracht eerder dit jaar een rapport uit over de haalbaarheid van een landelijk bibliotheeksysteem. Uit dit rapport bleek dat een landelijk bibliotheeksysteem haalbaar is. Wel stelde de KB als eis dat ten minste 90% van de bibliotheken deelnemen aan het systeem. Ook moeten geïnteresseerde bibliotheken samen ten minste 70% van de ledenbestanden van alle bibliotheken dekken. De komende maanden zal de KB de interesse peilen van de bibliotheken om aan te sluiten op een gezamenlijk systeem.
De uitkomst van de peiling is geen definitief go-no go-moment. Wel gebruikt de KB de uitkomsten van de peiling om te bepalen op welke weg naar een landelijk bibliotheeksysteem zal worden ingeslagen. Bibliotheken worden individueel benaderd.
Informatiesessie
Op 21 juni organiseerde de KB een informatiesessie over het landelijk Bibliotheeksysteem. Via onderstaande linkjes vindt u het verslag van de bijeenkomst, informatie over het onderzoek naar de kosten, een voorstel voor standaardisatie van het landelijk systeem en meer over de draagvlakpeiling voor een landelijk systeem.