Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

​PLEK 3, ook iets voor jouw bibliotheek?

Geplaatst: 23 maart 2023

​PLEK 3, ook iets voor jouw bibliotheek?

Geplaatst: 23 maart 2023

PLEK 3 is de plaats waar taal en talent samenkomen voor gemotiveerde en enthousiaste kinderen die een taalimpuls kunnen gebruiken. Dé plek naast school en thuis waar kinderen in groepjes van maximaal 15 kinderen ontdekkend leren aan de hand van vier thema’s en waarbij één thema steeds centraal staat. PLEK 3 heeft zich succesvol bewezen bij De bibliotheek Venlo. Ook iets voor jouw bibliotheek? 

Het doel van PLEK 3 is om kinderen in een contextrijke omgeving, vanuit een onderzoekende en ontdekkende houding, te begeleiden bij en stimuleren tot taal- en talentontwikkeling. Om zo persoonlijk te groeien en hun toekomstige rol in de maatschappij beter en gerichter te kunnen invullen. De primaire doelgroep zijn kinderen vanaf groep 6 tot en met de brugklas, die gemotiveerd zijn om een taalimpuls te krijgen en via taal hun talenten beter willen ontdekken. 

Verwondering

PLEK 3 biedt na schooltijd een educatief programma voor kinderen die in een contextrijke omgeving extra willen leren. Hierbij staat persoonlijke ontwikkeling, plezier en verwondering centraal. PLEK 3 is een aanvulling op het onderwijs. Het biedt extra tijd voor taal- en talentontwikkeling in een kleine groep (max. 15 kinderen). Deelname maakt de wereld de kinderen groter door bij organisaties en bedrijven in de buurt te kijken en nieuwe ervaringen op te doen. Plek 3 werkt intensief samen met de basisscholen en ouders/verzorgers zodat er afstemming is over het aanbod van de lessen en de voortgang van de kinderen.

De bibliotheek is een ideale locatie voor PLEK 3 want het is laagdrempelig en centraal gelegen in de wijken. Taal is de basis voor leren en ontwikkelen en is de kernactiviteit van de bibliotheek. PLEK 3 bestaat uit een begeleidingsprogramma vanuit en in de bibliotheek, geflankeerd met een online platform voor kinderen, ouders/verzorgers en betrokkenen. Plek 3 werkt altijd samen met lokale partijen voor invulling van het programma.

Deelname aan PLEK 3 loopt gelijk met het schooljaar. De kinderen volgen een half schooljaar lang een basisprogramma. In de volgende helft van het schooljaar volgt een verdere verdieping. De vier thema’s Burgerschap, Cultuur, Duurzaamheid en Techniek zijn steeds de rode draad.  

(Taal)ontwikkeling

PLEK 3 werkt! Dat is de ervaring van de Bibliotheek Venlo als ook de conclusie van het onderzoek van onder meer de Universiteit Maastricht. Kinderen die hebben deelgenomen aan PLEK 3 hebben aantoonbare vooruitgang geboekt in hun (taal)ontwikkeling. Niet ten onrechte hebben dus meer bibliotheken en gemeenten interesse getoond in het implementeren en (door)ontwikkelen van hun lokale PLEK 3. BiSC & Cubiss willen de bibliotheken in hun werkgebied daarbij helpen.  

Voor geïnteresseerde bibliotheken is een plan van aanpak beschikbaar waarin onder meer wordt ingegaan op benodigde middelen, capaciteit en financiering. Daarnaast is het lesprogramma zoals dat in Venlo is ontwikkeld beschikbaar voor andere bibliotheken. Vanuit BiSC & Cubiss is er een kwartiermaker aangesteld die bibliotheken kan helpen om gezamenlijk meer ‘PLEK 3-en’ op te zetten.

Geïnteresseerd?  

Neem contact op met Pepijn Lemmens, Adviseur Innovatie bij BiSC & Cubiss. 

Meer informatie