Sinds 1 januari jl. heeft BiSC haar P&O/HRM dienstverlening aan bibliotheken aangepast. U kunt bij ons nog altijd terecht voor uw personeel/salarisadministratie en uw vragen hierover. Deze vragen kunt u stellen via het mailadres psa@biscutrecht.nl.
Bent u echter op zoek naar P&O/HRM advies op een ander onderwerp, dan beantwoorden wij u vraag voortaan niet meer zelf. Wij kunnen u wel doorverwijzen naar een P&O-adviseur in ons netwerk, die de bibliotheeksector goed kent en u verder kan helpen met u vraag.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij Anneke Westland.