Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Project ‘Digitale geletterdheid in het Voortgezet Onderwijs’

Geplaatst: 30 september 2016

Project ‘Digitale geletterdheid in het Voortgezet Onderwijs’

Geplaatst: 30 september 2016

Hoewel middelbare scholieren doorgaans veel ervaring hebben met digitale middelen, blijkt in de praktijk dat hun digitale (zoek)vaardigheden niet altijd voldoende zijn. Het project Digitale geletterdheid voor het Voortgezet Onderwijs heeft als doel de digitale (zoek)vaardigheden van deze groep scholieren te verbeteren. Bibliotheek Z-O-U-T is opdrachtgever van het project, waaraan leerlingen op het Revius Lyceum in Doorn als eerste kunnen deelnemen. Universiteit Utrecht stelt kennis en ervaring beschikbaar die zij heeft opgedaan met het digitaal geletterd maken van haar studenten.
In het project speelt de inzet van mediacoaches van de bibliotheek een belangrijke rol. Deze mediacoaches kunnen docenten in het VO trainen, zodat zij de digitale vaardigheden weer kunnen overbrengen op hun leerlingen. Dat kan in de vorm van specifieke lesmodules, maar ook als integraal onderdeel van het lesprogramma. Naar verwachting krijgen de leerlingen van het Revius Lyceum halverwege 2017 de eerste lessen waarin digitale vaardigheden een rol spelen.
Bijdrage Universiteit Utrecht
De Universiteit Utrecht merkt dat nieuwe studenten vaak een achterstand hebben, onder meer op het gebied van het (digitaal) vinden, gebruiken en hergebruiken van bronnen. De universiteit heeft om die reden inmiddels een Centre for Academic Skills geopend om studenten op dit gebied bij te spijkeren. De kennis en ervaring, die de universiteit heeft opgedaan binnen dit centrum is waardevol in het verder vormgeven van het project.
Meer weten?
Wilt u meer weten over het project Digitale geletterdheid in het VO? Neem dan contact op met Ronald Huizer r.huizer@biscutrecht.nl, programmamanager Innovatie bij BiSC.