Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Provinciale kracht voor lokaal rendement

Geplaatst: 29 januari 2016

Provinciale kracht voor lokaal rendement

Geplaatst: 29 januari 2016

Hoe zorgen we ervoor dat de plannen van de Utrechtse bibliotheken en het provinciale werkplan van BiSC goed op elkaar aansluiten? Dat is de centrale vraag in de gesprekken die wij op dit moment met verschillende bibliotheken voeren. Door de lokale en provinciale programma’s zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, willen we een zo groot mogelijk rendement voor de bibliotheken bereiken.

De eerste gesprekken zijn inmiddels gevoerd en we kijken terug op, goede en inhoudelijke besprekingen. In de gesprekken kunnen bibliotheken aangeven aan welke provinciale projecten van BiSC zij willen deelnemen, met het oog op hun rol als educatieve en maatschappelijke bibliotheek. BiSC adviseert welke projecten voor bibliotheken in dit kader mogelijk interessant zijn, gezien de verwachtingen en opgaven die de gemeente aan bibliotheek stelt.  Ook wordt gekeken waar en op welke wijze BiSC kan ondersteunen bij de innovatie van de bibliotheek.

Afspraak PDO 
Het initiatief om de lokale en provinciale plannen op elkaar af te stemmen, komt voort uit een afspraak, die vorig jaar in een Provinciaal Directie Overleg (PDO) is gemaakt. Zeven bibliotheken hebben aangegeven behoefte te hebben de plannen af te stemmen. Met al deze bibliotheken hebben we inmiddels een afspraak gehad of staat deze nog in de planning.