Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Rapportage in lijn met trends provincie Utrecht
KB schetst bibliotheekstelsel in een cruciale fase van ontwikkeling

Geplaatst: 29 januari 2018

Rapportage in lijn met trends provincie Utrecht
KB schetst bibliotheekstelsel in een cruciale fase van ontwikkeling

Geplaatst: 29 januari 2018

Het trendrapport van de KB ligt in lijn met ontwikkelingen zoals we die zien in provincie Utrecht. De bibliotheken geven met grote inzet en met gezamenlijke programma’s in toenemende mate invulling aan de vijf bibliotheekfuncties en hun nieuwe rol in het sociale domein. Binnen de provincie worden steeds meer educatief maatschappelijke activiteiten aangeboden, afgestemd op de lokale opgaven. Steeds meer kinderen worden bereikt via BoekStart, de Bibliotheek op school. Daarnaast bieden bibliotheken verschillende programma’s voor volwassenen op het gebied van digitale vaardigheden en laaggeletterdheid via de Taalhuizen en digiTaalhuizen.
Afgelopen december verscheen het rapport Trends in het stelsel van Openbare bibliotheken gepubliceerd door de Koninklijke bibliotheek. Dit trendrapport beschrijft hoe het stelsel van openbare bibliotheken zich ontwikkelt. De cijfers in het rapport geven een beeld tot en met 2016 en schetst hoe het bibliotheekstelsel zich in een cruciale fase van zijn ontwikkeling bevindt.
We zien gelijktijdig zowel krimp als groei in de sector. Tegenover de daling van het aantal fysieke uitleningen staat de groei van het aantal digitale uitleningen en het groeiend aantal maatschappelijke activiteiten van openbare bibliotheken.
Provinciaal overleg
In het laatste provinciale directieoverleg is gesproken over de vraag hoe het collectiegebruik bezien kan worden vanuit de educatieve maatschappelijke bibliotheek. Men concludeerde dat het van belang is om ook te kijken naar de samenhang tussen collectie, reserveringen, logistiek en uitleenvoorwaarden. Dit zal in het voorjaar in het directieoverleg verder door de Utrechtse bibliotheken worden besproken.
Voor de bibliotheken en BiSC is de KB een belangrijke partner voor zowel de digitale infrastructuur en digitale content als innovatie. Een eerste gesprek hierover met de KB heeft in 2018 alweer plaatsgevonden.
Terug naar de nieuwsbrief