Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Relevant blijven: een grote opgave

Geplaatst: 28 februari 2017

Relevant blijven: een grote opgave

Geplaatst: 28 februari 2017

Blog Peter van Eijk – De digitale wereld blijft zich in sneltreinvaart ontwikkelen. Per seconde is dit wat er zoal gebeurt:
– 3.5 miljoen e-mails;
– 5700 tweets;
– 4600 Google zoekopdrachten;
– 1230 downloads van android apps;
– 635 downloads van IOS apps;
– Circa 2000 euro aan inkopen via Amazon.
Alle organisaties in ons land hebben hiermee te maken, want Nederlanders doen al jaren mee in de kopgroep van Internetgebruikers. Een paar actuele cijfers illustreren dit:
– 9.600.000 Facebook gebruikers;
– 94% huishoudens met Internet;
– 85% van de Nederlanders heeft een Smartphone (onder 12- tot 19-jarigen is dit zelfs 96 procent)
Dienstverlenende private ondernemingen en maatschappelijke organisaties die zich onvoldoende weten aan te passen aan deze ontwikkelingen, verliezen op termijn betekenis voor belanghebbenden in hun omgeving (klanten, bezoekers, medewerkers).
Drie aandachtsgebieden
De bedoeling van bibliotheken is: mensen helpen om creatiever, vaardiger, slimmer te worden. Met andere woorden, bibliotheekdirecteuren zijn sociale ondernemers met als ideëel hoofddoel om effectief bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van burgers.
Deze ambitie kunnen we alleen waarmaken als we erin slagen om relevant te blijven voor de bestaande 3.8 miljoen leden en relevant te worden voor de miljoenen landgenoten die geen gebruik (meer) maken van de openbare bibliotheek. Dit is een grote opgave: waarbij het erom gaat om bibliotheekfuncties op een moderne manier onder de aandacht te brengen en te houden van een groot publiek. Er zijn een paar onderwerpen die in dit verband met prioriteit aandacht verdienen.
Ik noem er drie:
– Het leggen en onderhouden van contact langs digitale weg. Door het opbouwen van een relatiebestand met e-mailadressen en mobiele telefoonnummers ontstaat het fundament voor digitale communicatie. Nodig alle relaties uit via een dubbele opt-in om op moderne wijze informatie te mogen verspreiden en delen. Ook het intensiveren van social media-gebruik valt in deze categorie. Hoeveel klanten van uw bibliotheek zijn actief op Facebook? Hoeveel daarvan zijn er op Facebook vriend van uw bibliotheek? Wat valt te leren van hun tijdlijn? Hoe kunnen ze via dat kanaal beter worden bediend?
– Zorgen voor een moderne digitale klantbeleving, want op het internet zitten klanten aan het stuur. Door initiatieven in de lezersmarkt als Blendle en de Correspondent is de lat hoog gelegd. Denk dus aan het bieden van een Mijn bibliotheek-omgeving voor webbezoekers, waarin zij hun integrale leengeschiedenis kunnen zien (dus fysieke materialen, e-books en muziek) en persoonlijk worden geattendeerd op uitbreidingen in de collectie. In de fysieke bibliotheek is het mogelijk om laagdrempelig,  gestandaardiseerd en veilig toegang te bieden tot de WIFI-netwerken van alle openbare bibliotheken.
– Experimenteer met digitale innovatie en leer daarbij met en van ‘’de buren’’.  Zie onder meer hoe publieke omroepen werken aan digitale innovatie. Een inspirerend voorbeeld is het VPRO medialab dat zich nu al bezighoudt met vernieuwende vertelvormen voor literatuur en poëzie. (www.vpro.nl). Ook interessant is de zoektocht van de NPO naar nieuwe bedrijfsmodellen in de online wereld zoals NL Ziet, waarin publieke en commerciële omroepen samenwerken.
Gezamenlijke Innovatie Agenda: versterk de digitale component
In de sector is overeenstemming bereikt over een gezamenlijke Innovatie Agenda. Dat is winst want deze agenda geeft richting aan de transformatie van de klassieke bibliotheek. Dat de digitale component van deze gezamenlijke agenda versterking verdient, moge duidelijk zijn. Voor bibliotheekdirecteuren dringen deze strategische vragen zich op: wat willen we nu precies met elkaar bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag dit kosten? Interessant onderwerp voor een volgende blog.
Peter van Eijk,
directeur-bestuurder BiSC