Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Resultaten monitor van dBos 2014-2015 bekend

Geplaatst: 17 maart 2015

Resultaten monitor van dBos 2014-2015 bekend

Geplaatst: 17 maart 2015

Dit jaar hebben ruim 95.500 leerlingen meegedaan met de monitor van de Bibliotheek op school. Een landelijke stijging van 33% ten opzichte van vorig jaar. In onze provincie deed 6% van de leerlingen mee. Als aftrap voor de analyse en presentatie van de resultaten van de monitor organiseerde BiSC op 10 maart een bijeenkomst voor de betrokken coördinatoren van de monitor. Uit de monitor is zeer veel informatie te halen. Zo toont de monitor aan dat op scholen die al eerder hebben deelgenomen aan de monitor het profiel van de leesbevorderende leerkracht sterk is gestegen. Een van de tips die de leesconsulenten gaven was om de monitor te gebruiken voor het intensiveren van de samenwerking met de scholen.
De 59 Utrechtse leescoördinatoren zullen in de komende weken de standaardrapportages bespreken met de leescoördinatoren en directeuren van de scholen. De uitdaging is om de scholen zoveel mogelijk zelf te laten ontdekken waar verbeteringen mogelijk zijn. De monitor is niet alleen een krachtig instrument van de bibliotheek om scholen te ondersteunen. De monitor biedt ook de mogelijkheid de resultaten te presenteren aan de eigen bibliotheekdirectie én aan de gemeente. BiSC adviseert de bibliotheken dan ook om hier gebruik van te maken.