Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Samen meten in de bibliotheek – Uitnodiging

Geplaatst: 26 oktober 2023

Samen meten in de bibliotheek – Uitnodiging

Geplaatst: 26 oktober 2023

Informatie- en doe-middag met Samen Meten Utrecht

1 november 2023 | 14:00-17:00 uur | Bibliotheek Neude 

Burgerwetenschap wint aan sociaal maatschappelijk belang. Door middel van burgerwetenschap versterk je als inwoners je informatiepositie, creëer je grip op je eigen leefomgeving en ben je een sterkere gesprekspartners voor overheden en bedrijven. 

Het initiatief Samen Meten Utrecht ziet burgerwetenschap als onderzoek, uitgevoerd door burgers; onafhankelijk van onderzoeksinstituten. Voorbeelden van burgerwetenschap zijn onder meer de Nationale Tuinvogeltelling, gezondheidsmetingen met smart watches en luchtkwaliteit meten met slimme sensoren.  

Samen met de bibliotheek 
Samen Meten Utrecht (https://samenmetenutrecht.nl/) is actief in de gehele provincie Utrecht en werkt daarbij ook samen met bibliotheken. Het doel van het programma van Samen Meten Utrecht (SMU) is community building door zelf data te meten, gericht op duurzaamheid.  

Voorbeelden uit de provincie 
Voor bibliotheken is burgerwetenschap een interessante manier om een nieuwe doelgroep aan te boren en om een praktische invulling aan het begrip Burgerschap te geven. Een aantal Utrechtse bibliotheken is al betrokken bij SMU. Zo is Bibliotheek Veenendaal in 2021 al vanuit het Fablab van de bibliotheek gestart met een fijnstofmeter-workshop. Bibliotheek Nieuwegein heeft samen met SMU een informatieavond georganiseerd en is uitgiftepunt van kastjes met verschillende typen sensoren. Bibliotheek Utrecht faciliteert maandelijkse bijeenkomsten in de bibliotheek.  

Meer bibliotheken kunnen meedoen 
SMU kan ook andere bibliotheken ondersteunen door bijvoorbeeld langs te komen bij informatieavonden, door mee te denken bij het inrichten van een werkplaats, het opzetten van een uitgiftepunt in de bibliotheek, en andere activiteiten.  

Informatie- en doemiddag 
Op woensdagmiddag 1 november willen we graag onderzoeken of de samenwerking met bibliotheken en Samen Meten Utrecht verder versterkt kan worden.  

Graag nodigen we geïnteresseerde bibliotheekcollega’s uit de provincie uit voor deze bijeenkomst.  

Het programma is grofweg als volgt: 

  • Welkom door BISC (Els van de Kar en Joost Zijderveld); 
  • Presentatie over Burgerwetenschap en Samen Meten door Samen Meten Utrecht (Jenny Senhorst en Felice Mul); 
  • Ervaringen met het Samen Meten-project bij Bibliotheek De Tweede Verdieping (Kiki Bathoorn); 
  • Een (inter)actieve werkvorm (onder leiding van SMU): 
    – Zelf ervaren, met de handen, inspireert en nodigt uit tot het beter begrijpen en kunnen overdragen van waar het echt over gaat. Zelf invloed uitoefenen op je omgeving. Hoe werkt een meetsensor en hoe zit deze in elkaar? 
  • Uitwisseling over de mogelijke activiteiten van bibliotheken: waar worden bibliotheken enthousiast van? Wie wil graag waaraan mee gaan doen?  
    – Verkennen van verdere mogelijke samenwerking tussen Samen Meten Utrecht en de Bibliotheken.  

Praktische informatie
Datum: 1 november 2023, 14:00-17:00 uur
Locatie: Bibliotheek Neude 

Aanmelden en meer informatie 
Els van de Kar (BiSC): e.van.de.kar@biscutrecht.nl

(Foto rechtsboven/bron: Pexels.com; Nataliya Vaitkevich; 7173047).