Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Start Nationale Bibliotheekpas, fase 1

Geplaatst: 18 december 2015

Start Nationale Bibliotheekpas, fase 1

Geplaatst: 18 december 2015

Met de introductie van Nationale Bibliotheekpas (NBP) fase 1, met als werktitel Gastlenen, is er per 1 januari 2016 een belangrijke stap gezet naar realisatie van de NBP. Het doel van de Nationale Bibliotheekpas is dat bibliotheekleden met één pas in heel Nederland van alle bibliotheekdiensten gebruik kunnen maken. In Utrecht sluiten alle openbare bibliotheken aan bij het landelijk gastlenen. De directie en de superusers, zijn inmiddels geïnformeerd over wat landelijk gastlenen voor hen betekent en hoe hun balieprocessen daarop uitgebreid moeten worden.

Omdat het voor bibliotheekleden binnen Utrecht al mogelijk was om boeken uit een andere openbare bibliotheek binnen de provincie te lenen, verandert er binnen het interprovinciale leenverkeer niets. Utrechtse bibliotheekleden kunnen ook geen gastlid worden binnen de eigen provincie. Uitzondering hierop zijn de bibliotheken Veenendaal en Nieuwegein, waar dat wel kan.
De extra mogelijkheid voor de bibliotheekleden in de provincie Utrecht bestaat eruit dat ze nu ook buiten de provincie kunnen lenen. Leden die dat willen, hebben hiervoor wel een abonnement nodig dat recht geeft op gastlenen. Omgekeerd kunnen leden van buiten Utrecht nu ook materiaal lenen bij een van de Utrechtse bibliotheken. Gastleden worden ingeschreven in het bibliotheeksysteem van de Utrechtse bibliotheken en ontvangen een eigen Utrechtse bibliotheekpas bij dit gastlidmaatschap.

Meer informatie over de Nationale Bibliotheekpas en landelijk gastlenen vindt u op de site van de Vereniging Openbare Bibliotheken.