Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Stilstaan bij netwerkresultaten

Geplaatst: 21 december 2021

Stilstaan bij netwerkresultaten

Geplaatst: 21 december 2021

Alweer ligt er een bewogen jaar achter ons, beste lezers. Een jaar waarin het bibliotheeknetwerk – ondanks aanhoudende Coronabeperkingen – actief is gebleven op een breed terrein. En veel heeft bereikt.

Een paar resultaten uit de voorbije maanden in vogelvlucht:  

  • Afgelopen zomer: afronding netwerkagenda. KB, VOB en SPN gaan als netwerkpartners een meerjaren inspanningsverplichting met elkaar aan;  
  • 29 november: verschillende bewindspersonen in het demissionaire kabinet zijn gaan inzien wat de relevantie is van het maatschappelijk bibliotheekwerk. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt hiervoor 18 miljoen euro extra beschikbaar; 
  • 15 december: het komende kabinet schrijft in zijn coalitie-akkoord deze ambitie: “We streven naar een (toekomst)gerichte bibliotheek(voorziening) in elke gemeente”;  
  • 19 december: in het overzicht van coronamaatregelen staat (protocol 9): “Bibliotheken zijn aangemerkt als essentiële dienstverlening en mogen beperkt open blijven’’; 
  • Als gevolg van dit besluit is dit de praktijk: bibliotheekmedewerkers en -vrijwilligers kunnen burgers praktisch blijven helpen met hun vragen over de digitale overheid in de meest brede zin.  

Van gedachten, woorden en daden naar resultaten

Dit zijn gezamenlijke resultaten om juist nu – in deze donkere decemberdagen – even bij stil te staan. Door bijvoorbeeld kort te reflecteren op de vele acties die in het voorbije decennium zijn ondernomen om te komen tot – onder meer – Taalhuizen, Informatiepunten Digitale Overheid en een Online Bibliotheek met e-books, luisterboeken, bronnen en cursussen. Deze diensten bestonden in 2010 niet. Ze zijn voortgekomen uit kwalitatief sterke gedachten van veel collega’s. In de voorbije jaren zijn die gedachten succesvol vertaald naar woorden en die zijn omgezet in daden. En nu zijn het voorzieningen die politiek Den Haag aanmerkt als essentiële dienstverlening.   

De kwaliteit van gedachten 

Keizer en filosoof Marcus Aurelius wees er in zijn tijd (121-180) al op: de kwaliteit van onze gedachten maken verschil in het dagelijkse leven dat we leiden. Dat inzicht blijft actueel en is toepasbaar nu er weer sprake is van een nationale lockdown. Want ondanks alle daarbij horende beperkingen en vrije dagen: ons denken hoeft niet stil te staan.

Integendeel: de komende rustige(re) periode biedt een prima mogelijkheid om de bronnen van grote denkers (m/v) nog eens te raadplegen. Dat verhoogt de kans dat uit onze verbeelding ook in de komende jaren weer gewenste realiteiten zullen gaan ontstaan. Waar ik dan in ieder geval aan denk? Aan een bereikbare bibliotheekvoorziening in alle gemeenten met een wettelijke verankering en aan een relevante verbinding met 8 miljoen gebruikers.  

Dank. En op naar 2022!

In de komende nieuwsbrieven meer daarover. Voor nu beste lezers, namens het hele BiSC-team, reuze bedankt voor de betekenisvolle contacten en de productieve samenwerking in het voorbije jaar. Wij zien uit naar een intensivering van de samenwerking, want er is meer dan voorheen te doen. Iedereen goede vakantiedagen en een voorspoedig 2022 toegewenst!  

Peter van Eijk  

December 2021