Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie voor kindercentra

21 april 2021

Subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie voor kindercentra

21 april 2021

Corona gooit aardig wat roet in het eten; óók op het gebied van leerachterstanden bij peuters! Denk aan het aanbod van voorschoolse educatie (ve) aan peuters met een risico op een achterstand in het onderwijs, dat tussen 16 december 2020 en 8 februari 2021 is stilgelegd. Daarnaast zijn er peuters die door andere coronamaatregelen minder voorschoolse educatie kunnen volgen. Bijvoorbeeld door quarantaine of door latere indicering. Peuters lopen zo nóg meer extra risico op achterstanden wanneer ze starten op de basisschool. Om het oplopen van achterstand te voorkomen en om de opgelopen achterstand in te halen, heeft het kabinet € 10,7 miljoen beschikbaar gesteld.

Subsidieregeling
Van 1 april 2021 tot en met 15 mei 2021 kunnen kindercentra een subsidieaanvraag indienen om Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie te organiseren in de periode van de zomervakantie tot en met de kerstvakantie 2021. Kindercentra kunnen de aanvraag alleen wanneer deze met een ve-aanbod staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en wanneer deze voorschoolse educatie verzorgen aan peuters met een ve-indicatie. De subsidie kan door kindercentra worden aangevraagd met dit aanvraagformulier, via de website van DUS-I.
Klik hier voor alle informatie en de veelgestelde vragen over deze subsidieregeling.

Rol van de bibliotheek
Het is evident dat aandacht voor (voor)lezen op vve-locaties belangrijk is om taalachterstanden tegen te gaan. En dat hier een rol ligt voor jouw bibliotheek! Focus je daarom op de kinderopvanglocaties in jouw werkgebied die werken met vve-kinderen. Neem contact op met de betreffende locaties om de mogelijkheden te bespreken. Bedenk hierbij welke leesbevorderingsactiviteiten je vanuit jouw bibliotheek kunt aanreiken, bedoeld om verdere achterstanden te voorkomen en in te halen. En vergeet hierbij de gemeente niet te informeren over wat je gaat doen.

Benut het bestaande (activiteiten)aanbod dat je al in huis hebt of waar al uitwerkingen van beschikbaar zijn. Denk aan kleinschalige, snel te realiseren activiteiten zoals:

Vragen/tips/ideeën?
Neem contact op met José Peijen.