Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Symposium ‘De Bibliotheek op school onderzocht’

Geplaatst: 27 januari 2016

Symposium ‘De Bibliotheek op school onderzocht’

Geplaatst: 27 januari 2016

Op 25 januari vond in Den Haag het symposium ‘de Bibliotheek op school onderzocht’ plaats. Tijdens het symposium werd een tussenbalans opgemaakt: wat weten we inmiddels over de effectiviteit van de Bibliotheek op school (dBos)? En hoe kan de monitor, waarbinnen we de gegevens van deelnemende scholen aan dBos verzamelen, helpen om de resultaten van het programma nog duidelijker in beeld te krijgen? BiSC was bij het symposium aanwezig en vat kort de belangrijkste conclusies samen.

Belangrijke constatering is dat dBos niet zozeer een programma, maar eerder de structurele samenwerking tussen bibliotheken en onderwijs is. Een tweede conclusie is dat dBos succesvol is, ook al is de invulling ervan niet overal gelijk. De mate van succes hangt af van de samenwerking tussen de bibliotheek, school, leerkracht en ouders. Verder zijn boeken alleen niet genoeg om lezen te stimuleren, ook de rol van leesconsulenten is belangrijk en moet verder versterkt worden. Cruciaal is verder dat kinderen blijven lezen en daarin blijvend begeleid worden. Aandachtspunt binnen dBos is tot slot dat het effectief werken met de Monitor nog verder uitgebouwd kan worden.

Onwillige lezers
Verschillende wetenschappelijke onderzoeken kwamen in het symposium aan de orde. Een daarvan was het promotieonderzoek ‘Onwillige lezers: onderzoek naar redenen en oplossingen’ van Thijs Nielen. Uit het onderzoek blijkt dat onder invloed van de Bibliotheek op school Cito-scores op begrijpend lezen sterk vooruit gaan. Dit onderzoek geeft ook meer inzicht in het probleem van (gebrek) aan leesmotivatie, of leesangst, wat vooral in het VMBO wijd verspreid lijkt te zijn. Meer dan 60% van de leerlingen lijdt aan leesangst. Op basis van zijn onderzoek doet Thijs Nielen een aantal aanbevelingen. Deze vindt u terug in de publieksversie van het onderzoek, die u hier kunt downloaden. Ook vindt u hier de presentaties van Thijs NielenAdriana Bus Kees Broekhof en Ellen Kleijnen