Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Taalhuizen Informatiesysteem

Geplaatst: 28 september 2020

Taalhuizen Informatiesysteem

Geplaatst: 28 september 2020

Taalhuizen staan steeds meer in de belangstelling. Verwijzers weten de Taalhuizen steeds beter te vinden, het aantal deelnemers stijgt en er komen meer leertrajecten, binnen en buiten de bibliotheek. Terwijl omvang en complexiteit toenemen, wordt door financiers steeds meer informatie gevraagd van de Taalhuizen.
Voor gemeenten, regio’s, maar ook voor de certificering moeten Taalhuizen verschillende soorten vragen beantwoorden en overzichten maken.
BiSC heeft op basis van de behoefte van meerdere bibliotheken in Utrecht een project gedefinieerd om te komen tot een geschikt informatiesysteem voor Taalhuizen. Omdat de activiteiten van Taalhuizen zich uitstrekken over meerdere organisaties moet het systeem ook gebruikt kunnen worden door andere organisaties die samenwerken in Taalhuizen.
De algemene doelstelling: om de Taalhuis-deelnemers goed te kunnen blijven begeleiden en daarover makkelijk te kunnen rapporteren is een informatiesysteem gewenst dat past bij de praktijk van de Taalhuizen.
Het resultaat: een informatiesysteem ter ondersteuning van het werk van Taalhuizen Coördinatoren, medewerkers en vrijwilligers van de Taalhuizen in Utrecht krijgen een informatiesysteem ter beschikking dat hen gaat helpen bij:

  • Het vastleggen en voor collega’s beschikbaar maken van informatie uit de intake.
  • Het vastleggen van de leervragen.
  • Het vastleggen van leerresultaten, soms met behulp van geautomatiseerde testen.
  • Overdracht aan collega’s die (delen van) het leertraject gaan uitvoeren.
  • Het vastleggen van cognitieve en sociale vorderingen.

De beschikbaarheid van deze informatie maakt het mogelijk de uitvoerders van het leertraject goed te informeren. En om desgevraagd de vorderingen van de deelnemers te volgen, om zo nodig tijdig bij te kunnen sturen. Met de beschikbare informatie kan ook de kwaliteit van het aanbod beter worden geëvalueerd en kunnen de activiteiten van het Taalhuis ook beter worden verantwoord. Dat geldt ook voor de beantwoording van de vragen die in het kader van de certificering van Taalhuizen worden gesteld.
Fasering: het project is gestart in augustus en heeft een doorlooptijd tot medio 2021. Op dit moment worden de eisen en wensen opgesteld – in de vorm van user story’s – en worden leveranciers voor de bouw van het systeem geselecteerd. In november start de bouw van het systeem, in februari volgend jaar volgen testen en proefdraaien, in maart wordt opgeleverd en afgerond.
Projectleiders: Edwin van der zalm (BiSC) en deelprojectleider Femke Reijnen (ZOUT). Projectmedewerkers zijn Petra Boelhouwer (Veenendaal), Stefan de Bruin (BiSC), Nelleke van Erven (Utrecht), Lique Jobben (Eemland), Martin Kamphuis (Idea), Femke Reijnen (ZOUT), Nicole Vijgeboom (ZOUT), Edwin van der Zalm (BiSC), Babette Zwitserlood (Utrecht).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin van der Zalm via e.van.der.zalm@biscutrecht.nl, met Femke Reijnen via freijnen@bibliotheekzout.nl, of met Stefan de Bruin via s.de.bruin@biscutrecht.nl  of 06-14267980.
Terug naar de nieuwsbrief