Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Tegen Laaggeletterdheid:
Integrale aanpak en vertrouwde gezichten

Geplaatst: 1 oktober 2018

Tegen Laaggeletterdheid:
Integrale aanpak en vertrouwde gezichten

Geplaatst: 1 oktober 2018

Voor de aanpak van laaggeletterdheid kan het hele scala van activiteiten van de bibliotheek worden ingezet. Bij voorkeur in een integrale aanpak. En met het doorlopen van een stap-voor-stap klantreis kunnen voortijdig obstakels worden geïdentificeerd. Daarbij is het van belang om in het directe contact met de klant te zorgen voor vertrouwde gezichten. Dat waren enkele inzichten vanuit de werkbijeenkomst laaggeletterdheid bij BiSC op 17 september.
Doel van deze bijeenkomst was te ontdekken hoe in de interne organisatie verbindingen kunnen worden gelegd  tussen preventie en curatie.  Uitgangspunt was dan ook om aan de hand van de activiteiten die al georganiseerd worden, eens te onderzoeken welke links er zijn tussen educatie en basisvaardigheden. Na een korte inleiding met aandacht voor de definitie van laaggeletterdheid en de doorgaande lijn in de bibliotheken presenteerde Annemarie Doesburg de pilot in Bibliotheek Lek & IJssel. In deze pilot is met name ook gefocust op obstakels die je tegenkomt in de interne organisatie. Bij Bibliotheek Lek & IJssel zijn dan ook diverse maatregelen genomen om medewerkers beter op de hoogte te brengen van de inhoud van de verschillende activiteiten. Er wordt tegenwoordig op dit gebied immers zoveel georganiseerd en aangeboden.
Dus voor wie in het vervolg  niets wil missen:

  • De landelijk dag Basisvaardigheden “Hoger bereik” hogerbereik.nl op 8 november 2018, theater Agora Lelystad.
  • Begin 2019 wordt de strategiekit “Hoger bereik” uitgerold via de POI’s.
  • De landelijk website bibliotheekenbasisvaardigheden.nl met daarop de eerste concepten vanuit de pilots “Hoger Bereik”.
  • In het najaar wordt de Masterclass 2018 “Wie dit niet kan lezen is niet gek!” georganiseerd.

Tijdens deze Masterclass gaan medewerkers van BoekStart, de Bibliotheek op school en Basisvaardigheden werken aan een stappenplan. https://pro.debibliotheekopschool.nl/nieuwsberichten/nieuws/masterclass-2018–noteer-alvast-de-datum-.html
 
Terug naar de nieuwsbrief