Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Terugblik inloopmiddag 19-02: samen kom je verder!

Geplaatst: 19 februari 2015

Terugblik inloopmiddag 19-02: samen kom je verder!

Geplaatst: 19 februari 2015

Op donderdagmiddag 19 februari kwamen zo’n 25 mensen (directie, MT en projectmedewerkers) van Utrechtse bibliotheken samen op uitnodiging van BiSC.
Het doel van de middag was om terug te blikken op de resultaten van 2014 en in gesprek te gaan over de thema’s voor 2015, waarbij de input vanuit de deelnemers door BiSC nadrukkelijk mee zal worden genomen in de uitvoering. Dat vraagt om gesprek en interactie. Na een korte plenaire introductie, konden de deelnemers kiezen uit vijftal thematafels waar zij hun visie, ervaringen en vraagstukken met elkaar deelden.
Terugblik 2014 & vooruitblik 2015
Mireille Pondman (directeur BiSC) startte met de prikkelende vraag wie er vertrouwen heeft in de toekomst van de bibliotheek: bestaat deze nog over zo’n 10 tot 20 jaar? Toch zeker driekwart van de aanwezigen stak zijn hand omhoog. Maar, daar moet wel wat voor gebeuren vinden zij. Daarna werd het Europese filmpje “Libraries change lives” getoond. Voor alle medewerkers van Bisc is de ambitie uit dit filmpje inspirerend gebleken en motiveert dit dagelijks om met de eigen activiteiten bibliotheken op deze weg te ondersteunen. De ambitie uit het filmpje spreekt aan en Mieke van Dijk (Directeur Bibliotheek Veenendaal) roept op tot het maken van een eigen nederlandse versie voor de branche. Die oproep krijgt bijval uit de zaal. Mireille sluit af met de resultaten van 2014 in de vorm van een overzicht van afgeronde en doorlopende projecten en de score van BiSC op de gemaakte prestatieafspraken.
Het verhaal spreekt aan en Mieke van Dijk (directeur Bibliotheek Veenendaal) roept op tot een dergelijk inspirerend filmpje voor de Nederlandse bibliotheektoekomst en die oproep krijgt bijval uit de zaal. Mireille sluit af met de resultaten van 2014 in de vorm van een overzicht van afgeronde en doorlopende projecten en de score van BiSC op de gemaakte prestatieafspraken.
Daarna neemt Ronald Huizer (innovatiemanager BiSC) het stokje over en presenteert kort en bondig de hoofdthema’s van de ambities van BiSC voor 2015. De vijf thema’s waarop BiSC in 2015 focust zijn de gebruikersinfrastructuur, nieuwe digitale proposities, leesbevordering en laaggeletterdheid, Leven Lang Leren en productinnovatie voor de bibliotheken. In het werkplan 2014-2015 van BiSC is daar meer over te lezen.
Thematafels: in gesprek
Na een korte pauze, kregen de vijf gespreksleiders van de thematafels de gelegenheid om door middel van een korte pitch de aanwezigen te verleiden naar hun thematafel te komen. De volgende thema’s kwamen aan bod:

  • Online werkplek
  • Leven Lang Leren
  • Analyse trends BiSC rapportages
  • Provinciaal collectie
  • Gebruikersinfrastructuur

De korte pitches waren energiek en aansprekend en werden positief ontvangen door de  aanwezigen. Vervolgens haastten de deelnemers zich om zich aan te sluiten bij één van de vijf tafels voor een verdiepend gesprek. In drie rondes hadden de deelnemers de mogelijkheid om meer te weten te komen of hun inzichten en ervaringen te delen.
De oogst
Net voor de borrel komt iedereen samen voor een afsluitend moment. Wat heeft deze middag aan nieuwe inzichten gebracht? De deelnemers geven terug dat ze het erg prettig vinden om te horen wat er bij collega’s speelt – het onderling contact en de ruimte voor uitwisseling wordt erg gewaardeerd. Daarnaast geven diverse mensen aan zich goed te herkennen in het programma van BiSC voor 2015. Met name de mogelijkheid voor het koppelen van cijfers en marketing die de analyse van de kwartaalrapportages biedt, wordt enthousiast ontvangen door de aanwezigen. Tot slot wordt de wens uitgesproken om als regiobibliotheken onderling meer te delen waar zij staan, of welke vraag/probleem zij hebben, zodat zij van elkaar kunnen leren. Samen kom je verder!