Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Terugblik: Innovatiemiddag 30 mei

Geplaatst: 6 juni 2017

Terugblik: Innovatiemiddag 30 mei

Geplaatst: 6 juni 2017

Met de MT’s en de directieleden van alle Utrechtse Bibliotheken gingen we op 30 mei het gesprek aan over Bibliotheekinnovatie. Het doel van deze middag was bij te praten over de lopende innovatieprojecten én om input op te halen voor ons meerjarenplan voor de periode 2018-2020. De komende maanden werkt BiSC intensief met Bibliotheken samen om in dit najaar dit plan in te kunnen dienen. Centraal in het plan staan de uitdaging van de transformatie naar de educatieve-maatschappelijk Bibliotheek en (het behoud van) de vitaliteit van het Utrechtse Bibliotheeknetwerk.
Tijdens de bijeenkomst werd een stand van zaken gegeven rond de lopende projecten en projecten die in 2017 werden afgerond:
• Project Utrecht West, met Angstel Vecht en Venen (AVV) en Het Groene Hart (afgerond)
• Social CRM met IDEA, Eemland en Lek en IJssel (afgerond)
• Registratie en rapportage in het sociaal domein, met IDEA en AVV
• Werkplek 21e eeuw , met Eemland
• Nieuwe zoekinterface / NBC+, voor alle Bibliotheken op de provinciale infrastructuur
• Academische informatievaardigheden, met Z-O-U-T
• Effectmeting, met AVV en HGH
• Deltaplan Digitale geletterdheid, met IDEA en Utrecht
• eHealth, met Utrecht
Daarnaast zijn er projectideeën gepresenteerd op de volgende thema’s:
• Privacy & Security, met alle Bibliotheken
• CRM, met alle Bibliotheken
Werken aan het meerjaren innovatieprogramma
In de bijgaande presentatie is een overzicht gegeven van de eerste suggesties en ideeën die in het meerjaren innovatieprogramma terug zouden kunnen komen. De komende tijd zal BiSC met alle Utrechtse Bibliotheken in gesprek gaan over de verdere uitwerking hiervan. Onderstaand tijdspad is hierbij opgesteld; de komende tijd worden hiervoor afspraken ingepland.
Tijdspad
8 juni (Provinciaal Directieoverleg PDO): vaststelling strategische kaders
Medio juni/juli: gesprekken over visie met Bibliotheken
Medio september: concept-visie voor feedback naar Bibliotheken
Eind september: feedback op visie retour aan BiSC
31 oktober: deadline aanvraag
Meer weten?
Voor meer informatie over onze projecten en de stand van zaken rond het meerjaren innovatieprogramma, kunt u terecht bij Ronald Huizer, programmamanager Innovatie bij BiSC; r.huizer@biscutrecht.nl.