Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Terugblik overleg SchoolWise 2 juni 2015

Geplaatst: 10 juni 2015

Terugblik overleg SchoolWise 2 juni 2015

Geplaatst: 10 juni 2015

Op 2 juni jl. heeft een aantal SuperUsers en leesconsultenten van diverse Utrechtse bibliotheken de SchoolWise bijeenkomst van BiSC bezocht. In twee uur tijd zijn de openstaande vragen van de vorige bijeenkomst (10 maart jl) beantwoord en toegelicht en is tijd besteed aan diverse praktische cases. Vanzelfsprekend was er voldoende ruimte in deze interactieve sessie tot het stellen van vragen over specifieke onderwerpen waarbij de informatie meteen gedeeld werd met de andere aanwezigen.
Een greep uit de onderwerpen die op de agenda stonden:
Planning aanleveren nieuwe leerlingenbestanden
In de zomervakantie heeft BiSC tijd gereserveerd om de nieuwe leerlingenbestanden te importeren. Groepen wijzigen qua samenstelling, groep 8 neemt afscheid van school en er komt een nieuwe groep 3. Deze wijzigingen willen we graag tijdig verwerken, zodat iedereen aan het begin van het nieuwe schooljaar weer materiaal kan lenen op school. Om dit soepel te laten verlopen is een aantal data gepland waarop wij voor de bibliotheken aan de slag gaan op het gebied van SchoolWise. Meer informatie hierover is bij de leesconsulent van de bibliotheek te verkrijgen.
Uitleengegevens ten behoeve van de Leesmonitor voor 11 juli aanleveren
De nieuwe groepen worden na 11 juli in het systeem gezet. Dat houdt in dat bepaalde informatie wordt overschreven, deze is na de import dus niet meer te gebruiken voor de Leesmonitor. Het is daarom van belang dat deze gegevens tijdig worden aangeleverd! De handleiding voor dit proces is te vinden op Hedwig (op SharePoint).
Volgende bijeenkomst in derde kwartaal
In het derde kwartaal van 2015 zal een nieuwe SuperUser-bijeenkomst worden gepland. We zullen alle leesconsulenten en Superusers hier tijdig van op de hoogte brengen en hopen dat we jullie dan mogen begroeten in ons nieuwe onderkomen in Bunnik.
Wil je meer weten? Neem contact op met Ruud de Rooij via r.de.rooij@biscutrecht.nl.