Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Terugblik: Provinciaal Directie Overleg

Geplaatst: 18 december 2015

Terugblik: Provinciaal Directie Overleg

Geplaatst: 18 december 2015

Dinsdag 1 december schoven de bibliotheekdirecteuren uit de provincie Utrecht en BiSC aan voor het halfjaarlijkse provinciale directieoverleg. Op de agenda stonden onder meer het voortzetten van de samenwerking op provinciaal niveau. Ook was er een aantal gasten aanwezig  van de provincie Utrecht, de Vereniging Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek. Een korte terugblik.
In september spraken BiSC en de bibliotheken af dat ze zich gezamenlijk blijven inzetten voor een toekomstbestendig bibliotheekstelsel. In het overleg van 1 december werd vervolg gegeven aan de invulling van deze intentie-overeenkomst. Het streven is om op korte termijn een nieuwe overeenkomst te tekenen, die een jaar geldig is.

Resultaten samenwerking
Dat de samenwerking van de bibliotheken zijn vruchten afwerpt, bleek uit de presentatie over wat er in 2015 binnen deze samenwerking gebeurde. Het leverde onder meer een flinke kostenbesparing op, omdat zeven bibliotheken op drie momenten in het jaar gezamenlijke marketingcampagnes voerden. Ook staat er een gezamenlijke actie op stapel die als doel heeft de digitale bereikbaarheid van klanten te vergroten door hun mailadres te vragen. Deze klanten krijgen eind dit jaar een feestdagengroet door de bus met het verzoek hun mailadres aan de bibliotheek door te geven.

Bibliotheekvisie
Verder nam een aantal gasten deel aan de bijeenkomst. De provinciale beleidsambtenaren Charlotte de Lange en Mirjam Cloo schoven aan om de nieuwe cultuurnota en het bibliotheekbeleid van de provincie te bespreken. Jos Debeij van de Koninklijke Bibliotheek vertelde over het landelijke programma Basisvaardigheden en haalde de reacties op dit programma op bij de aanwezigen. Tot slot gaf Cor Wijn van de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) toelichting op de herpositionering van de VOB.