Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Ton van Vlimmeren: Frisse blik op de bibliotheek

2 november 2015

Ton van Vlimmeren: Frisse blik op de bibliotheek

2 november 2015

In de masterclass Managing change at the speed of technological transformation op de OCLC-contactdag op 15 oktober ging Ton van Vlimmeren (de Bibliotheek Utrecht) in gesprek over de invloed van veranderingen en innovatie op organisaties. Mary Sauer-Games, wereldwijd eindverantwoordelijk voor producten en diensten van OCLC, leidde de masterclass. Ton van Vlimmeren benadrukte de cruciale rol van innovatie in de transformatie van de traditionele uitleenbibliotheek naar wat hij noemt ‘de brede bibliotheek’. Deze bibliotheek van de toekomst vervult volgens hem een breed palet aan nieuwe functies. Dit zijn met name sociaal-maatschappelijke en educatieve functies. Als centrum voor ‘informeel leren’ kan de bibliotheek zo zijn maatschappelijke waarde aantonen.

Nieuwe doelgroepen
Van groot belang noemde Van Vlimmeren daarbij het kunnen identificeren, vastleggen en bereiken van nieuwe doelgroepen. Niet alleen door middel van communicatie, maar ook op het gebied van een producten- en dienstenaanbod dat aansluit bij de behoeften van deze doelgroepen. De bibliotheek Utrecht lichtte vanuit dat oogpunt haar huidige productportfolio kritisch door. Daaruit bleek dat er een grote kwantitatieve disbalans bestond tussen producten en diensten gerelateerd aan de traditionele uitleenfunctie en die gerelateerd aan nieuwe functies en doelgroepen. Als gevolg van die analyse is de Bibliotheek Utrecht nu bezig met het invullen van de ‘witte vlekken’, terwijl ze een aantal bestaande producten, gerelateerd aan de uitleenfunctie, uit faseert.

Denkkracht van buiten de organisatie halen
Om inzicht te krijgen in de ontwikkelingsbehoeften van de doelgroepen die op dit moment nog geen gebruik maken de bibliotheek, is samenwerken met andere dan de ‘voor de hand liggende’ partners een belangrijke voorwaarde. Ton van Vlimmeren gaf verder aan dat denkkracht binnenhalen van buiten de organisatie het innovatievermogen duidelijk versterkt.  De bibliotheek Utrecht heeft dat gerealiseerd door onderdak te bieden aan Setup, een ‘jonge honden-club’, die met een frisse blik naar de bibliotheek kijkt. Met hen is inmiddels een aantal social-media experimenten uitgevoerd.