Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Uitdagingen en vragen rondom Masterplan Basisvaardigheden

Geplaatst: 1 december 2022

Uitdagingen en vragen rondom Masterplan Basisvaardigheden

Geplaatst: 1 december 2022

Bij de presentatie van de Miljoenennota in september werd duidelijk dat er via het Masterplan Basisvaardigheden dit jaar 12,9 miljoen extra beschikbaar komt voor leesbevordering. Dit geld is bestemd voor de uitbreiding van nieuwe locaties BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school primair en vmbo.  

Bibliotheekdirecties en educatiespecialisten zijn door BiSC geïnformeerd over de nieuwe stimuleringsregelingen voor de uitbreiding van de nieuwe locaties. In een mail werd opgeroepen om scholen aan te melden voor deze regelingen. We zien dat bibliotheken zich inmiddels buigen over een mogelijke uitbreiding van samenwerking middels BoekStart en de Bibliotheek op school. Er komen veel vragen bij BiSC hierover binnen. 

Uitdaging 
Het is duidelijk dat deze impuls een grote uitdaging oplevert voor de bibliotheken. We merken dat bibliotheken liever investeren in doorontwikkeling en kwaliteit in plaats van nieuwe locaties. Dit wordt door St. Lezen ook wel kenbaar gemaakt bij het ministerie. Met de nieuwe regeling wordt echter in samenspraak met het ministerie ingezet op aansluiting van nieuwe locaties. 

Opstartsubsidie 
Bibliotheken uiten hun zorgen over het werven van genoeg en gekwalificeerd personeel en het borgen van de samenwerking en de kwaliteit op de lange termijn. Veel vragen van bibliotheken gaan over de borging van BoekStart en de Bibliotheek op school in de exploitatie van de bibliotheek. Het geld van de nieuwe stimuleringsregeling is daar niet toereikend voor. We hebben namelijk te maken met een eenmalige opstartsubsidie waarmee een extra impuls gegeven kan worden aan een meerjarige samenwerking die in het tweede en derde jaar gefinancierd moet worden door bibliotheek, school en mogelijk ook gemeente. 

St. Lezen, KB, SPN en VOB maken momenteel plannen om bibliotheken zo goed mogelijk te ondersteunen bij deze uitdaging. Meer informatie hierover volgt later. 

BiSC ondersteunt 
Graag gaat BiSC met de Utrechtse bibliotheken ook deze uitdaging aan en gaan we samen aan de slag met deze extra impuls voor leesbevordering. BiSC staat voor bibliotheken klaar als vraagbaak en voor advies bij de eerder genoemde uitdagingen. 

Contact 
Neem voor vragen contact op met:

-BoekStart: Anke Werker.

-PO de Bibliotheek op school: José Peijen.

-VO de Bibliotheek op school: Mirjan Albers.

(Foto / bron: pexels-pixabay-261806)