In 2020 gaat BiSC nog intensiever samenwerken met Cubiss. Ook op het gebied van educatie. Om hier met de bibliotheken een inhoudelijke invulling aan te geven hebben Cubiss en BiSC deze week een workshop georganiseerd voor educatiespecialisten en daarbij betrokken managers.

De centrale vraag in deze workshop was welke inhoudelijke uitdagingen men  in de eigen bibliotheek ziet. De zeventien deelnemers uit alle Utrechtse bibliotheken inventariseerden met elkaar de knelpunten op jeugd en onderwijs. Verankering  van educatie binnen de eigen organisatie met voldoende personeel en uren én samenwerken met koepelorganisaties in het onderwijs kwamen als speerpunten naar voren. Ook bleek de behoefte aan een reservepoule voor leesconsulenten.

Terug naar de nieuwsbrief