Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Update: Landelijk Lenen

Geplaatst: 30 augustus 2016

Update: Landelijk Lenen

Geplaatst: 30 augustus 2016

Per 1 september sluit BiSC de Utrechtse bibliotheken aan op het Landelijk Lenen (voorheen Gastlenen). Dit is een volgende stap op weg naar één landelijke bibliotheekpas, de Nationale Bibliotheekpas (NBP). De aansluiting op het Landelijk Lenen betekent voor bibliotheekleden in de provincie Utrecht dat zij nu ook materialen kunnen lenen en terugbrengen bij bibliotheken buiten de provincie, die werken met het bibliotheeksysteem BicatWise. Dit kunnen zij doen met hun bestaande bibliotheekpas.
Voor bibliotheken betekent Landelijk Lenen dat de invoer van gastleden sneller en eenvoudiger wordt. Omdat de klantgegevens al aan de pas gekoppeld zijn, hoeven deze klantgegevens niet opnieuw ingevoerd te worden. Bovendien wordt de geldigheid van het lidmaatschap automatisch gecontroleerd als de pas gescand of het lidnummer ingevoerd wordt.
Vervolg
De Vereniging Openbare Bibliotheken is opdrachtgever en heeft de leveranciers van BicatWise en Vubis gevraagd de bibliotheeksystemen aan te passen, zodat ze geschikt zijn voor Landelijk Lenen. Landelijk Lenen is vooralsnog alleen mogelijk voor klanten van BicatWise- bibliotheken, die hierop aangesloten zijn. Het streven van het landelijk projectteam is om in de tweede helft van 2016 ook de Vubis-bibliotheken aan te sluiten. Als dat lukt wordt Landelijk Lenen nog voor eind 2016 mogelijk in meer dan 90% van de Nederlandse bibliotheken. Het landelijk projectteam zal tevens een programma van eisen opleveren zodat ook de leveranciers van andere bibliotheeksystemen dan BicatWise en Vubis hierop kunnen aansluiten. Voor klanten van bibliotheken die nog niet aangesloten zijn op het Landelijk Lenen, zal het al in januari gestarte Gastlenen  vooralsnog de enige mogelijkheid zijn om materiaal te lenen.
Meer informatie
Voor meer informatie over het project Landelijk Lenen kunt u terecht bij Mark de Dreu, m.de.dreu@biscutrecht.nl, functioneel beheerder bij BiSC.