Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Bewustzijn Digitale Identiteit
Vergroting van het privacy-bewustzijn

Geplaatst: 29 maart 2020

Bewustzijn Digitale Identiteit
Vergroting van het privacy-bewustzijn

Geplaatst: 29 maart 2020

Mensen maken niet altijd doordracht gebruik van technologie, waardoor zij onbedoeld persoonlijke informatie over henzelf of over anderen delen. Bibliotheken kunnen een belangrijke rol spelen bij het bieden van ondersteuning aan burgers bij de bescherming van hun online identiteit.
Bibliotheken zijn sowieso al geruime tijd bezig om burgers te helpen in hun online vaardigheden en gedragingen. In aanvulling daarop zou een concreet aanbod geformuleerd kunnen worden voor de leden en gebruikers/bezoekers, zeker nu de privacy van onze gebruikers ook een factor is in hun mediadieet, met allerlei nieuwe communicatie- en informatiediensten.
Daarom heeft BiSC het initiatief genomen om te verkennen of vanuit het Utrechtse bibliotheeknetwerk een nieuw project gestart kan worden dat gericht is op  het vergroten van het privacy-bewustzijn van burgers.
Sia van Keijsteren gaat voor een eerste oriëntatie in de periode tot juli 2020  in gesprek met bibliotheken om te achterhalen welke rol de Utrechtse bibliotheken voor zichzelf zien in de verdere bescherming van online identiteit van leden en gebruikers/bezoekers.
Terug naar de nieuwsbrief