Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Vervolgbijeenkomst effectmeting

Geplaatst: 6 april 2017

Vervolgbijeenkomst effectmeting

Geplaatst: 6 april 2017

Op 13 april organiseert BiSC een bijeenkomst over de Effectmeting voor Bibliotheken. Deze bijeenkomst is een vervolg op het Provinciaal Directie Overleg (PDO) over de effectmeting, die vorig jaar werd gehouden. Effectmeting is een thema dat steeds meer aandacht krijgt, zowel bij bibliotheken als hun gemeenten. De concrete invulling krijgt steeds meer vorm, maar er zijn nog veel stappen te gaan.
Er zijn in de afgelopen maanden stappen gezet op weg naar een gezamenlijke aanpak van effectmeting. In de eerste bijeenkomst hebben wij besproken welke methodieken en ervaringen er momenteel zijn. In deze vervolgsessie gaan we in op de vraag hoe bibliotheken, samen met hun netwerkpartners, effectmeting kunnen inrichten en welke ondersteuning voor bibliotheken wordt ontwikkeld.
Landelijke werkgroep
BiSC is sinds kort deelnemer aan de landelijke werkgroep ‘Meten Maatschappelijke Opbrengst’ die de Koninklijke Bibliotheek onlangs gestart is.  Met de werkgroep wil de KB door landelijke samenwerking onder centrale regie ervoor zorgen dat er betrouwbare en kwalitatief goede methoden en instrumenten voor effectmeting voor bibliotheken worden ontwikkeld en toegankelijk worden gemaakt. En dat bibliotheken worden ondersteund in de toepassing van instrumenten en onderzoeksinzichten.
Meer weten?
Voor meer informatie over het thema ‘Effectmeting’ kunt u terecht bij programmanager Innovatie, Ronald Huizer, r.huizer@biscutrecht.nl. Meer informatie over de landelijke werkgroep ‘Meten maatschappelijke opbrengst vindt u op de website van de KB.