Op 17 januari jl. is het wetsvoorstel “Wet stelstel openbare bibliotheekvoorzieningen” ingediend bij de Tweede Kamer door minister Bussemaker. De Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) heeft over dit wetsvoorstel een reactie gepubliceerd.