Op 3 juni hebben Provinciale Staten van Utrecht het Cultuur- en erfgoedprogramma 2020-2023 vastgesteld. Dat betekent voor de bibliotheken in Utrecht dat hun uitzicht op blijvende ondersteuning vanuit BiSC in de jaren ’21-’23 is verbeterd. Dit besluit bevestigt het vertrouwen dat onze provinciale volksvertegenwoordigers en het provinciebestuur in BiSC als partnerinstelling hebben. Het is aan ons om dat vertrouwen waar te blijven maken.

 

Terug naar de nieuwsbrief