Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Terugblik: Inloopmiddag

Geplaatst: 13 juli 2015

Terugblik: Inloopmiddag

Geplaatst: 13 juli 2015

Op een tropisch warme donderdagmiddag 2 juli kwamen zo’n 25 mensen (Directie, MT en projectmedewerkers) van Utrechtse bibliotheken samen op uitnodiging van BiSC. Deze tweede inloopmiddag van 2015 zijn wij te gast bij de Cultuurfabriek, waar bibliotheek Veenendaal is gevestigd. Binnen is het heerlijk koel! Het doel van de middag was om in gesprek te gaan over een aantal thema’s waar de bibliotheken op samenwerken.
Welkom en bibliotheek Veenendaal
Mireille Pondman (directeur BiSC) startte met het welkom heten van een aantal nieuwe gezichten in de zaal. Wie zijn zij en wat zijn hun verwachtingen? Gert Staal, per 1 juli directeur van bibliotheek Lek & IJssel, komt vooral om collega’s te ontmoeten en om inspiratie op te doen.
Vervolgens vertelt Mieke van Dijk (Directeur Bibliotheek Veenendaal) meer over de plek waar we te gast zijn. In Veenendaal is bewust gekozen voor 1 bibliotheek in het centrum: door de aandacht voor programmering en de uitstraling van het gebouw is het aantal bezoekers de afgelopen jaren flink gestegen. De bibliotheek werkt binnen de Cultuurfabriek samen met andere partijen en domeinen. Zo draagt de bibliotheek bij aan het tot leven brengen van ICT-valley, door nieuwe technologie zoals 3D-printing toegankelijk te maken voor de Veenendalers.
Thematafels: in gesprek
De vier gespreksleiders van de thematafels krijgen de gelegenheid om door middel van een korte pitch de aanwezigen te verleiden naar hun thematafel te komen. De volgende thema’s kwamen aan bod:

  • Leven Lang Leren
  • dBos voor VO en het rekenmodel
  • Payless: ervaringen van bibliotheken
  • Sociaal domein: ervaringen van Idea

De korte pitches waren energiek en aansprekend en werden positief ontvangen door de aanwezigen. Vervolgens haasten de deelnemers zich om zich aan te sluiten bij één van de vijf tafels om een verdiepend gesprek te hebben. In twee rondes hadden de deelnemers de mogelijkheid om meer te weten te komen of hun inzichten en ervaringen te delen.
De oogst
Wat is er besproken aan de vier tafels?
Leven lang leren
De tafel onder leiding van Victor Thissen (BiSC) maakt eens te meer duidelijk dat leven lang leren leeft in de bibliotheken. Maar het is wel een containerbegrip, focus is en blijft belangrijk. Desgevraagd geven bibliotheken aan het praktisch en zinnig te vinden wanneer bibliotheken en BiSC elkaar op de hoogte houden van relevante notities, visies, meningen en ervaringen binnen het domein leven lang leren. BiSC zal daar binnenkort een eerste aanzet toe geven.
dBos voor het VO
De dBOS tafel onder leiding van Ronald Huizer (BiSC) ging over een aantal onderwerpen die vooral het Voortgezet Onderwijs (VO) betroffen. Hierbij was veel interesse in de aanpak van Bibliotheek Eemland (door Diny Scheper) in het VO/VMBO en het rekenmodel dat ook voor het VO in ontwikkeling is (door Henk Pilon). Een thema dat overal terugkomt is het feit dat HRM een cruciale (risico) factor is bij dBOS in het VO, nog meer dan in het PO: Het VO heeft een andere schaalgrootte en cultuur en dit vereist een nog professionelere houding en aanpak richting besturen en docenten. Zonder draagvlak van de sectie Nederlands komt het niet van de grond.
Payless
De tafel onder leiding van Stefan de Bruin en Guido Jansen stond in het teken van de start van het onderzoek naar Payless. Uit een peiling van de ervaringen van de Bibliotheek Rivierenland en Bibliotheek Plus, die er beide mee werken, blijkt dat Payless leidt tot een hogere klant- en medewerkerstevredenheid. De belangrijkste vraag is: hoe ga je om met het verdwijnen van de inkomsten uit boetegelden? Dit vraagt nader onderzoek.
Sociaal domein
In de sessies ‘sociaal domein’ gingen de deelnemers onder leiding van Leo van Heereveld en Martin Kamphuis (Idea) aan het werk in een rollenspel. De deelnemers werd gevraagd een rol te spelen als gemeenteambtenaar, als zorginstelling, als welzijnsinstelling en als bibliotheek en te reageren vanuit die rol. De deelnemers kregen de opdracht om met elkaar een samenwerking op te zetten. Uit de nabespreking bleek dat de deelnemers geleerd hadden dat zij in het proces veel tijd moeten investeren om met de beoogde samenwerkingspartners kennis te maken en af te stemmen. Daarnaast is het van belang vooraf helder te hebben waarom je de samenwerking zoekt.
Wilt u een onderwerp agenderen voor een volgende bijeenkomst? Laat het dan weten aan Marleen Laverman m.laverman@biscutrecht.nl