Op 16 juni vond het Provinciaal Directie Overleg (PDO) van het Utrechts Bibliotheeknetwerk plaats. En het is een bijzondere editie: voor het eerst vergaderen de directeuren buiten de provincie Utrecht, namelijk in Gouda. De reden? Aansluitend aan het PDO krijgen de directeuren en een aantal ambtenaren een rondleiding bij de Chocoladefabriek waar onder andere de Bibliotheek Gouda gevestigd is.


PDO-vergadering

Tijdens het PDO wordt de algemene ledenvergadering van de VOB voorbesproken en wordt onderling kennis uitgewisseld. Ook wordt afscheid genomen van directeur Iet Hoogenboezem: zij neemt na ruim 7 jaar directeurschap afscheid van de Bibliotheek Lek en IJssel. De directeuren worden meteen voorgesteld aan hun nieuwe collega Gert Staal, die het stokje overneemt.

Inspiratie uit Gouda

Na het overleg sluit een aantal ambtenaren vanuit gemeenten en provincie aan. Directeur van Bibliotheek Gouda, Nan van Schendel, heet iedereen welkom in de Chocoladefabriek. De bibliotheek Gouda stond de afgelopen jaren voor een moeilijke vraag: hoe kan je bezuinigen en toch innoveren?

Het verhaal wordt aandachtig beluisterd door de aanwezigen en achteraf worden veel vragen gesteld. Het succes is aansprekend: de bibliotheek heeft alle vestigingen gesloten en is verder gegaan met slechts één top locatie in het centrum van de stad. Ondanks het sluiten van de vestigingen, zijn de bezoekersaantallen gestegen van 5.000 bezoekers naar 9.000 bezoekers per week. Bezoekers komen met verschillende reden naar de bibliotheek: om te studeren, om te werken, om te leren of te ontmoeten. De aanpassing van de bibliotheek aan de wensen van de bezoeker van deze tijd, heeft geleid tot een levendige plek en een hoge bezettingsgraad. De Bibliotheek Gouda is dan ook trots op de nominatie voor beste bibliotheek van 2015. Gouda bevindt zich in goed gezelschap: in onze eigen provincie is Bibliotheek Eemland ook genomineerd voor deze prijs.