Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Wat kost dBos?

8 december 2014

Wat kost dBos?

8 december 2014

Bij het uitrollen van de Bibliotheek op school zijn er twee invalshoeken. Bij de eerste kiest de regiobibliotheek voor een modulaire aanpak. Voorbeelden hiervan zijn het aanbieden van een gratis 0-meting met de monitor van dBos, schoolWise of een wisselcollectie. Bij de tweede invalshoek is er sprake van een bezuiniging waarbij de gemeente prioriteit geeft aan leesbevordering voor de jeugd (preventie laaggeletterdheid). Er is dan behoefte aan inzicht in de totale kosten van de kosten van dBos voor een gemeente. Voor deze variant heeft BiSC een rekenmodel ontwikkeld waarmee per gemeente de kosten van dBos (inclusief een schatting van de benodigde FTE’s) snel inzichtelijk kunnen worden gemaakt voor alle mogelijke scenario’s. Daarbij valt op dat er grote verschillen zijn in de initiële en structurele kosten van dBos per gemeente als gevolg van verschillen in demografische samenstelling en de grootte van de scholen. Regiobibliotheek Lek & IJssel werkt nu het model uit voor de gemeenten Lopik en Vianen. Ook andere regiobibliotheken hebben belangstelling getoond.