Op de landelijke monitordag op 18 september heeft Kees Broekhof van Sardes met een rekenvoorbeeld laten zien hoe je per gemeente een inschatting kunt maken van de kosten van laaggeletterdheid. Het rapport Feiten en cijfers geletterdheid van de Stichting Lezen & Schrijven biedt een overzicht van de gevolgen van laaggeletterdheid en de opbrengsten van investeringen voor samenleving en individu (kijk hier).

We passen het rekenvoorbeeld toe op de gemeente Zeist. Deze gemeente heeft ca. 35.000 inwoners in de leeftijdscategorie 20 – 64 jaar (CBS, 2102), waarvan 8,1% laaggeletterd (Buisman & Houtkoop, 2014). Op basis hiervan is berekend dat de totale kosten € 427,- per laaggeletterde zijn. Dit zijn kosten voor o.a. uitkering, zorg, werkloosheid, minder belastinginkomsten en een lagere productiviteit. Een gedeelte van deze kosten betreft de landelijke overheid (bijvoorbeeld gederfde belastinginkomsten).  Na aftrek van deze landelijke kosten worden de lokale kosten geschat op € 215,- per laaggeletterde per jaar. Laaggeletterdheid kost deze gemeente € 608.428,- per jaar.

De gemeentelijke kosten binnen de provincie Utrecht bedragen bijna 14 miljoen euro.

Een reden te meer om als gemeente te investeren in leesbevorderingsaanpak zoals de Bibliotheek op school. Voor meer informatie kunt u terecht bij Reinoud Jager.