Op 31 december moet een landelijk dekkend platform gereed zijn, met het eigen aanbod van de bibliotheken op het gebied van basisvaardigheden (zowel taal als digitaal) en participatievaardigheden. En op 1 juli 2019 beschikken tenminste 10 gemeenten over een eigen sociaal educatieve, door de bibliotheek beheerde, website met al het aanbod van lokale partners. Dat zijn de uitgangspunten voor de uitvraag van de KB aan WegWijzer.

De bibliotheken in Nederland willen in vijf jaar tijd één miljoen burgers ondersteunen met hulp en cursussen.Dat kan een leerbehoefte zijn, maar ook concrete vragen als ‘hoe vul ik mijn belastingaangifte in?’, ‘hoe moet ik mijn AOW aanvragen’ of ‘hoe ga ik om met de digitale werkmap van het UWV’. De bibliotheek dient daarom als informatiemakelaar antwoord te kunnen geven op al deze vragen. Een sociaal, educatieve kaart is hiervoor onontbeerlijk. Daar gaat WegWijzer dus mee aan de slag. Eindresultaat is een online platform waar iedereen (professional, mantelzorger en eindgebruiker) terecht kan om inzicht te krijgen in het beschikbare lokale aanbod (formeel en informeel) voor het verhogen van basisvaardigheden en participatievaardigheden en voor de praktische ondersteuning bij participatie.

Meer informatie bij Margareth Bles.

 

Terug naar de nieuwsbrief