De wettelijke kaders veranderen vanaf 1 januari 2015; de gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. De openbare bibliotheek, als grootste publieksvoorziening in Nederland, kan een grote bijdrage leveren aan de samenleving en aan de gemeente in deze decentralisaties.

U ontvangt hierbij de tweede inspiratiesheet uit de toolkit ‘De Bibliotheek maatschappelijk hart van de samenleving‘.

Zelfredzaamheid, eigen regie en eigen verantwoordelijkheid van burgers wordt steeds belangrijker in de huidige participatiesamenleving. Nederland gaat van een verzorgingsstaat over in een participatiesamenleving ‘waarin burgers verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen omgeving en hun eigen leven’. Lezen en schrijven zijn basisvoorwaarden om jezelf te kunnen redden.

Dienstverlening bibliotheken op het gebied van taal als basis voor maatschappelijke participatie
Bibliotheken spelen met hun dienstverlening een belangrijke rol bij het bevorderen van de taalvaardigheden  van de inwoners van de gemeente. Om te voorkomen dat er taalachterstanden ontstaan. In Nederland zijn 1,3 miljoen burgers in de leeftijd van 16-65 laaggeletterd. Zij hebben te veel moeite met lezen en schrijven om voldoende te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Bibliotheken hebben een gevarieerd aanbod op het gebied van taalvaardigheid. In samenwerking met de gemeente en lokale partners creëren zij diensten en activiteiten om de taalvaardigheid van burgers te vergroten. Daarnaast biedt de bibliotheek verschillende activiteiten op het gebied van lezen en literatuur waarmee ook overige doelgroepen  zichzelf verder kunnen ontplooien. De bibliotheek heeft immers een uitgebreid aanbod voor alle doelgroepen van 0-101.

Toolkit

Om de Bibliotheek nog beter te kunnen presenteren als partner van de gemeente(n) bieden het SIOB en de VOB u samen een zestal inspiratiesheets aan in het kader van de toolkit ‘de Bibliotheek, maatschappelijk hart van de samenleving’. In de toolkit, die zich opbouwt in de komende maanden, vindt u – gerangschikt op thema – concrete voorbeelden, projecten, activiteiten, stappenplannen en inspirerende filmpjes.

Inspiratiesheet Taal als basis voor maatschappelijke participatie

Dit tweede thema in deze serie gaat in op de rol van de bibliotheek op het gebied van het bevorderen vantaal. Het eerste thema betrof informatie- en digitale vaardigheden, en hierna volgen de  thema’s: werk en inkomen, onderwijs, E-overheid en de bibliotheek als neutrale, onafhankelijke, veilige ontmoetingsplek. Bij deze mail treft u het inspiratiesheet ‘lezen en schrijven/taalvaardigheid’ aan. Ophttp://www.siob.nl/thema/hart-van-de-samenleving/item2773  vindt u meer informatie over de toolkit ‘de Bibliotheek, maatschappelijk hart van de samenleving’.

Met deze toolkit en inspiratiesheet helpen we u op weg met voorbeelden uit de praktijk, goede  tips en aanbevelingen vanuit succesvolle landelijke projecten. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Brit Hopmann, adviseur Lezen, Leren, Informeren bij het SIOB.