Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Wikimedia zoekt samenwerking

Geplaatst: 8 december 2014

Wikimedia zoekt samenwerking

Geplaatst: 8 december 2014

Vorig jaar organiseerde BiSC i.s.m. De Bibliotheek Eemland en Wikimedia Nederland een edit-a-thon tijdens de Week van de Mediawijsheid. In 2015 wil Wikimedia Nederland verkennen of er mogelijkheden zijn voor verdere samenwerking met kennisinstellingen.
Dat staat in het jaarplan 2015 wat de leden van WMN op 20 september hebben goedgekeurd. Inhoudelijk blijven ‘natuur’ en de ‘Tweede Wereldoorlog’ de grote thema’s waaraan veel activiteiten gekoppeld zullen worden.
Hoogtepunt van 2015 zal ongetwijfeld de internationale GLAM Wiki conferentie zijn, die in april 2015 georganiseerd wordt. GLAM staat voor Galleries, Libraries, Archives & Museums. Glam helpt culturele instellingen (en gerelateerde organisaties) om via Wikimedia hun collecties en kennis publiek toegankelijk te maken.
In 2014 heeft WMN een voorverkenning gedaan naar de mogelijkheid om een educatieprogramma te
ontwikkelen. In 2015 wordt een aantal proefprojecten ontwikkelt en geëvalueerd. Meer informatie over Wikimedia Nederland: https://nl.wikimedia.org/