Nieuws

14 juli 2017

BiSC nieuws #6

BiSC nieuws #6 is uit! In deze nieuwsbrief presenteren we u ons jaaroverzicht over 2016. Verder aandacht voor ontwikkelingen rond het landelijk biblio

14 juli 2017

Data Science: nieuwe mogelijkheden voor onze sector

In 2013 publiceerde Viktor Mayer-Schonberger een toonaangevend boek met deze titel: ‘Big data: A revolution that will transform how we live, work an

14 juli 2017

Indexering subsidie partnerinstellingen provincie

Op maandag 3 juli heeft de statenvergadering van de provincie Utrecht de kadernota 2017 vastgesteld. Tijdens een debat over de kadernota hebben de Pro

14 juli 2017

Bibliotheken veranderen levens

Met de slogan ‘Bibliotheken veranderen levens’ zette de Stichting Lezen en Schrijven de openbare bibliotheken op de kaart. Animatiestudio

14 juli 2017

Peiling interesse Landelijk Bibliotheeksysteem

De Koninklijke Bibliotheek (KB) bracht eerder dit jaar een rapport uit over de haalbaarheid van een landelijk bibliotheeksysteem. Uit dit rapport blee

14 juli 2017

BiSC Jaaroverzicht 2016

Graag presenteren we u het jaaroverzicht 2016 van BiSC. Hierin leest u over onze belangrijkste bijdragen als tweedelijnsorganisatie aan het bibliothee

BIBLIOTHEKEN

Menu