Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Over BiSC

Bestuur, directie en Raad van Toezicht

Bestuur, directie en Raad van Toezicht

Stichting BiSC onderschrijft de Governance Code Cultuur. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de directie. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de directeuren/bestuurders en het beleid, in het bijzonder de realisatie van de doelstelling van de stichting. De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht en zijn werkwijze zijn geregeld in het reglement Raad van Toezicht Cubiss-BiSC.
Meer informatie over de leden van ons bestuur en leden van de Raad van Toezicht en de eventuele nevenfuncties die zij bekleden vindt u door op de linkjes te klikken.