Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Over BiSC

Het Utrechts Bibliotheeknetwerk

Het Utrechts Bibliotheeknetwerk

Provinciale en landelijke samenwerking loont
De provincie Utrecht telt 9 bibliotheken met samen ongeveer 70 vestigingen en servicepunten. Zij vormen een provinciaal netwerk dat gezamenlijk optrekt in de vernieuwing van de bibliotheek met innovatieve projecten, zoals het toepassen van CRM-inzichten op de relaties met leden en bezoekers van bibliotheken.  Op het gebied van Bibliotheek Automatisering  wordt door BiSC gewerkt aan standaardisering van systemen. Het Utrechts netwerk wisselt ook onderling de anderhalf miljoen items die zij in collectie hebben uit. BiSC voert voor dit  interbibliothecair leenverkeer (IBL)  de logistiek en het transport uit.
Het provinciale netwerk is dus van cruciaal belang in het goed functioneren van alle bibliotheken in Utrecht. Maar BiSC gaat inmiddels verder dan de provinciegrens. Door samenwerking met de bibliotheekorganisaties in andere provincies worden investeringen in vernieuwing en innovatie gedeeld en dus uiteindelijk geld bespaard. Maar ook landelijk maakt de samenwerking de bibliotheken sterker. Daarom doet BiSC ook veel in SPN-verband, bijvoorbeeld met het project WegWijzer. En worden intensieve werkrelaties met de Koninklijke Bibliotheek onderhouden.

De bibliotheken in Utrecht

  • de Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen 9 vestigingen en 1 servicepunt
  • de Bibliotheek Eemland 7 vestigingen en 3 servicepunten
  • de Bibliotheek Het Groene Hart 1 vestiging en 4 servicepunten
  • RegioCultuurCentrum Idea 6 vestigingen
  • de Bibliotheek Lek & IJssel 8 vestigingen en 4 servicepunten
  • De Tweede Verdieping 1 vestiging en 4 servicepunten
  • de Bibliotheek Utrecht 13 vestigingen
  • de Bibliotheek Veenendaal 1 vestiging
  • de Bibliotheek Z-O-U-T 11 vestigingen en 1 servicepunt