Het provinciale netwerk is van cruciaal belang in het goed functioneren van alle bibliotheken in Utrecht. Samen kom je verder! Ook op andere niveaus maakt de samenwerking de bibliotheken sterker: BiSC werkt samen met andere provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) via Stichting SPN en op landelijk niveau met de KB.