Nieuws

27 mei 2020

CRM: de laatste stap naar het instapmodel

Binnen het team Innovatie en CRM heeft BiSC deze maand de laatste stap gezet in de oplevering van wat we ooit het ‘CRM instapmodel’ noemden.

29 april 2020

Blog
De les van Beveridge
Door Peter van Eijk

De wereld verkeert in een uitzonderlijke situatie. Wetenschappers, columnisten en journalisten die deze periode proberen te duiden hanteren oorlogstaa

29 april 2020

Provincie betrokken bij Bibliotheken, juist nu

Zowel ambtelijk als bestuurlijk onderhoudt BiSC namens het Utrechtse Bibliotheeknetwerk hechte relaties met de Provincie. Zoals dat van een POI verwac

29 april 2020

invoering gaat online verder
Margriet Meussen projectleider 0 Euro Lidmaatschap

Margriet Meussen (48) is vanaf 1 maart projectleider voor het 0 Euro Lidmaatschap. Vorig jaar kwam Margriet in contact met BiSC toen zij bij de Biblio

29 april 2020

De bibliotheek herkenbaar online
Hackathon Cubiss-BiSC

Wat is populair online, wat triggert en hoe kun je dit als ingang gebruiken om het online bereik van de bibliotheken te vergroten?

29 april 2020

Online Kenniskaravaan 7 april
Wat werkt in de Gezinsaanpak?

Focus werkt binnen een gezinsgerichte aanpak. Focus op voorlezen, focus op geletterde vaardigheden en focus op activiteiten thuis.

BIBLIOTHEKEN

Menu