Nieuws

27 november 2019

WDO: 35 mensen met 1 systeem

Tegenwoordig spreken de directeuren van bibliotheken met Wise regelmatig gezamenlijk met OCLC over de voortgang in de ontwikkeling van Wise en specifi

27 november 2019

Verslag uit Garderen
Groei in publieksbereik vraagt samenwerken en segmenteren

De transitie van bibliotheken naar een omvattender aanbod van diensten kent drie dimensies, zo hield BiSC-innovatiemanager Stefan de Bruin afgelopen d

27 november 2019

Jaarplan inkoop e-content 2020 voorgelegd aan leden VOB

De inkoop van e-content zou ook volgend jaar bij moeten dragen aan de collectieve ambitie van openbare bibliotheken om mensen te helpen slimmer, creat

30 oktober 2019

Migratie Limburgse bibliotheken naar hostedWise Midden-Zuid verplaatst naar 25 en 26 januari 2020.
Provincie Utrecht over naar interprovinciaal bibliotheeksysteem Midden-Zuid

Vanuit BiSC en Cubiss wordt gewerkt aan de realisatie van het hostedWise-platform Midden-Zuid. Hiermee worden de hostedWise systemen van Utrecht, Limb

30 oktober 2019

Cubiss Kennisdag 12 november 2019
Kennisdag “Later als ik groot ben…”

BiSC en Cubiss werken al enige jaren samen op het gebied van ICT. Nu komt ook de samenwerking op andere terreinen op gang.

30 oktober 2019

Blog
‘Bevrijding’ uit de technologische fuik
Door Peter van Eijk

Het is een zomerse zaterdagmiddag in Maastricht. De stad viert in september het feit dat zij 75 jaar geleden is bevrijd.

BIBLIOTHEKEN

Menu