Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Projecten

BoekStart en de Bibliotheek op school

BoekStart en de Bibliotheek op school

Landelijk werken de bibliotheken aan een doorlopende leeslijn. Daarbij worden BoekStart en de Bibliotheek op school als preventieve projecten ingezet voor met name leesbevordering en het vergroten van mediawijsheid bij kinderen.

Met BoekStart gaan de bibliotheken de samenwerking aan met de gemeenten, consultatiebureaus en de kinderopvang om de taalontwikkeling bij hele jonge kinderen te stimuleren. Dit project staat dan ook aan het begin van de doorlopende leeslijn.

De Bibliotheek op school (dBos) werkt aan de verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.

BiSC zorgt onder meer voor kennisuitwisseling tussen landelijke organisaties en lokale bibliotheken.
Bibliotheken kunnen via BiSC gebruik maken van stimuleringsregelingen die door de Stichting Lezen, de KB en andere landelijke partijen zijn opgezet om innovaties te ondersteunen en versnellen. In aansluiting op de behoeften van bibliotheken ontwikkelt BiSC het aanbod in de provincie Utrecht.

Interesse?
Neem contact op met Femke Reijnen.