Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Projecten

Effectmeting

Effectmeting

In het project effectmeting ontwikkelt en  innoveert BiSC methoden en middelen voor het meten van sociale impact. Vervolgens ondersteunen wij daarmee bibliotheken bij het aantonen van de maatschappelijke waarde van hun activiteiten. Dat is belangrijk als eigen check op de kwaliteit van die activiteiten. Maar ook kunnen bibliotheken hun  opdrachtgevers of subsidiegevers (zoals gemeenten) inzicht geven in de impact ten opzichte van het geld dat zij daaraan besteden.